Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

12-13.04.2018 - Aktywna sprzedaż telefoniczna16-17.04.2018 - Organizacja pracy własnej jako budowanie automotywacji23-24.04.2018 - Zarządzanie rozwojem pracowników - jak efektywnie planować szkolenia w organizacji?07-08.05.2018 - Asesor projektów AC/DC – jak profesjonalnie przygotować i realizować AC/DC?10-11.05.2018 - Zarządzanie projektami- najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA14-15.05.2018 - Komunikacja i asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw21-22.05.2018 - Trener wewnętrzny - prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla pracowników produkcji oraz magazynierów23-24.05.2018 - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - doskonalenie umiejętności04-05.06.2018 - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- kompendium wiedzy11-12.06.2018 - Jak wdrożyć nowego pracownika? Warsztat dla Trenera wewnętrznego14-15.06.2018 - Trening prowadzenia rozmów z pracownikami18.06.2018 - Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem w miejscu pracy22.06.2018 - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - jak wspierać pracowników27-28.06.2018 -Profesjonalny-sprzedawca-kompendium-wiedzy28-29.06.2018 - Prowadzenie prezentacji, spotkań i zebrań warsztaty praktyczne

...

Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

06 1140 2004 0000 3102 3890 2767

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.