OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

SZKOLENIA OTWARTE - POZNAŃ

wybrane propozycje na I kwartał 2024

Warsztat komunikacji i współpracy z wykorzystaniem metodologii DISC

POZNAŃ

03.01.2024r.

 • Metodologia DISC – założenia dotyczące
  różnych stylów komunikacji i zachowania.

 • Jak rozpoznać każdy ze stylów komunikacji.

 • Autodiagnoza – omówienie i interpretacja
  wyników testu DISC.

 • Zastosowanie modelu DISC w praktyce.

1250 PLN +23% VAT

ORGANIZACJA PRACY MENEDŻERA – planowanie, delegowanie i zarządzanie zadaniami

POZNAŃ

01-02.02.2024r.

 • Sposoby wyznaczania celów.

 • Organizacja pracy własnej jako proces.

 • Delegowanie, kontrolowanie i egzekwowanie zadań.

 • Wpływ menedżera na doskonalenie wyników
  w trakcie realizacji celu.

1590 PLN +23% VAT

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA – czyli jak rozwijać kompetencje

ON-LINE

01.03.2024r.

 • Moje mocne strony w pracy.

 • Narzędzia budowania pewności siebie
  i samooceny.

 • Feedback jako na kluczowe narzędzie do własnego doskonalenia.

 • Rozwijanie zaufania do własnych zdolności.

800 PLN +23% VAT

SZKOLENIA OTWARTE AKTUALIZOWANE SĄ RAZ NA KWARTAŁ

Coaching menedżerski skierowany jest do osób zarządzających i nastawiony jest na doskonalenie umiejętności zarządzania.

czytaj wiecej >>>

Development Center jest najpełniejszym i najbardziej trafnym sposobem zbierania informacji o osobach reprezentujących różne stanowiska i pełniących różne funkcje w danej organizacji. Zwykle DC wykorzystywane jest jako narzędzie diagnozy mocnych i słabych stron poszczególnych menedżerów lub specjalistów po to, by móc w trafny sposób zaplanować procesy rozwojowe w organizacji.  

czytaj więcej >>>

Metoda 360° używana jest najczęściej jako metoda „okresowego przeglądu” kompetencji „miękkich” kadry menedżerskiej. W systemie tym każdy z ocenianych dokonuje samooceny oraz otrzymuje informację zwrotną od osób, z którymi współpracuje…   

czytaj więcej >>>

+48 616 622 400

biuro(at)open-szkolenia.pl

ul. Serbska 6a/1, 61-696 Poznań

Jak do nas trafić:

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH SAMOCHODAMI:
Biuro naszej firmy mieści się na osiedlu strzeżonym szlabanem. Osoby przyjeżdzające samochodem prosimy o zadzwonienie stojąc przed wjazdem. Któryś z naszych pracowników wyjdzie i otworzy szlaban pilotem umożliwiając Państwu wjazd na parking pod biurem.

Zaufali nam M.IN.: