OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

SZKOLENIA OTWARTE - POZNAŃ

wybrane propozycje na IV kwartał 2023

Warsztat komunikacji z wykorzystaniem metodologii DISC

POZNAŃ

16.10.2023r.

 • Metodologia DISC – założenia dotyczące
  różnych stylów komunikacji i zachowania.

 • Jak rozpoznać każdy ze stylów komunikacji.

 • Autodiagnoza – omówienie i interpretacja
  wyników testu DISC.

 • Zastosowanie modelu DISC w praktyce.

1150 PLN +23% VAT

Efektywność osobista – budowanie profesjonalnego wizerunku zawodowego

POZNAŃ

20.11.2023r.

 • Sposób myślenia ekspertów.

 • Narzędzia budowania pewności siebie
  i samooceny.

 • Feedback jako na kluczowe narzędzie do
  własnego doskonalenia

 • Rozwijanie zaufania do własnych zdolności.

800 PLN +23% VAT

Sposoby radzenia sobie z emocjami, stresem i wypaleniem zawodowym

POZNAŃ

15.12.2023r.

 • Sposób reagowania na emocje własne
  i innych osób.

 • Psychologiczny zespół objawów wypalenia
  zawodowego.

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
  i wypaleniem zawodowym.

800 PLN +23% VAT

SZKOLENIA OTWARTE AKTUALIZOWANE SĄ RAZ NA KWARTAŁ

Coaching menedżerski skierowany jest do osób zarządzających i nastawiony jest na doskonalenie umiejętności zarządzania.

czytaj wiecej >>>

Development Center jest najpełniejszym i najbardziej trafnym sposobem zbierania informacji o osobach reprezentujących różne stanowiska i pełniących różne funkcje w danej organizacji. Zwykle DC wykorzystywane jest jako narzędzie diagnozy mocnych i słabych stron poszczególnych menedżerów lub specjalistów po to, by móc w trafny sposób zaplanować procesy rozwojowe w organizacji.  

czytaj więcej >>>

Metoda 360° używana jest najczęściej jako metoda „okresowego przeglądu” kompetencji „miękkich” kadry menedżerskiej. W systemie tym każdy z ocenianych dokonuje samooceny oraz otrzymuje informację zwrotną od osób, z którymi współpracuje…   

czytaj więcej >>>

+48 616 622 400

biuro(at)open-szkolenia.pl

ul. Serbska 6a/1, 61-696 Poznań

Jak do nas trafić:

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH SAMOCHODAMI:
Biuro naszej firmy mieści się na osiedlu strzeżonym szlabanem. Osoby przyjeżdzające samochodem prosimy o zadzwonienie stojąc przed wjazdem. Któryś z naszych pracowników wyjdzie i otworzy szlaban pilotem umożliwiając Państwu wjazd na parking pod biurem.

Zaufali nam M.IN.: