OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Schattdecor Sp. z o. o.

… Sposób przekazu i dobór treści zostały niezwykle pozytywnie odebrane przez uczestników zajęć, czego odbiciem są wyniki przeprowadzonej wśród nich ankiety ewaluacyjnej. Co niezmiernie istotne, nasi pracownicy bardzo wysoko ocenili również przydatność zdobytej wiedzy do wykorzystania w praktyce. Ten aspekt w pięciostopniowej skali uzyskał maksymalne oceny. Materiał szkoleniowy udostępniony uczestnikom określany był przez nich jako ciekawy, czytelny i zrozumiały. …