Akademia Menadżera


          Akademia Menedżera jest projektem mającym na celu kaskadowe rozwinięcie umiejętności menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w danej organizacji – począwszy od Prezesów, Dyrektorów, Kierowników liniowych, na Mistrzach, Brygadzistach i Liderach zespołów skończywszy.

Realizacja projektu jest poprzedzona dogłębną analizą potrzeb rozwojowych, dzięki przeprowadzonym wywiadom, badaniu satysfakcji pracowniczej oraz badaniu development center. Wyniki diagnozy pozwalają na dostosowanie treści szkoleniowych do konkretnych grup odbiorców. Podczas projektu podejmowane zostają tematy związane z umiejętnościami menedżerskimi, m.in: przywództwo, komunikacja, motywowanie, organizacja pracy, rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Kolejnym elementem projektu są szkolenia o charakterze warsztatowym oraz zajęcia w formie follow up’ów podsumowujące treści przekazywane na szkoleniach, mające na celu wspólne wypracowywanie rozwiązań i wniosków.

Uzupełnienie treści szkoleniowych stanowią sesje coachingowe, podczas których każdy uczestnik cyklu szkoleń ma możliwość indywidualnej interakcji z trenerem.