Anna Krawulska-Biegańska


Trener, doradca biznesowy, coach

          Autorka projektów rozwojowych dotyczących m.in. budowania i implementacji systemów ocen pracowników, wdrażania wartości do organizacji, cykli szkoleń menedżerskich i trenerskich. Prowadzi coaching i konsultacje dla kadry zarządzającej. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center.

          Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), Programatora w zakresie Neurolingwistycznego Programowania (wydany przez belgijski Institut Ressources PNL) oraz certyfikat European Association for Psychotherapy. Jest członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:

  • budowania kompetencji menedżerskich,
  • zarzadzania czasem i planowania pracy,
  • budowania zespołów,
  • komunikacji,
  • train the trainers.