Assessment Center


          Assessment Center jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik wspierających proces rekrutacji na stanowiska uznawane w firmie za kluczowe. W procesie selekcji wybierani są kandydaci, których kompetencje wstępnie najlepiej spełniają kryteria określone dla danego stanowiska. Grupę wyselekcjonowanych kandydatów zaprasza się następnie na kilkugodzinne badanie. Istotą badania jest obserwacja autentycznych zachowań kandydatów w trakcie realizacji przygotowanych zadań.

Zadania te (o charakterze zadań grupowych i indywidualnych) przygotowywane są każdorazowo w oparciu o zdefiniowane wcześniej kompetencje, uznawane za kluczowe dla stanowiska. Zachowania uczestników w trakcie badania są rejestrowane, a następnie opisywane i oceniane przez specjalnie przygotowanych asesorów. Po zakończeniu badania powstają raporty indywidualne, wskazujące mocne i słabe strony każdego z kandydatów, dzięki czemu przyszłemu pracodawcy łatwiej ocenić potencjały poszczególnych osób i wybrać kandydata najlepiej dopasowanego do stanowiska i zespołu.