Audyt procesu zarządzania


          Proces zarządzania w organizacji poddawany jest audytowi nie tylko gdy pojawia się konkretny problem, ale także wtedy gdy firma chce zbadać i zmodyfikować swoją kulturę organizacyjną. Procesy zarządcze na każdym etapie są na tyle znaczące i wpływające na całą organizację, że należy je dostosowywać do bieżącej i strategicznej działalności organizacji.

Audytu dokonuje się często w oparciu o metodę 180 stopni, na podstawie długotrwałej obserwacji kadry zarządczej przez audytora oraz podczas pogłębionych wywiadów z osobami poddawanymi audytowi.