Audyt systemu ocen okresowych/prowadzenia rozmów okresowych


          Jest formą oceny przydatności i efektywności istniejącego w danej organizacji narzędzia służącego do oceny pracowników.

Powszechnie wiadomo bowiem, że firmy przechodzą przez różne etapy rozwoju, w związku z czym zmieniają się wartości, postawy czy umiejętności uważane za pożądane czy kluczowe. Istotne jest zatem, aby narzędzia służące do oceny okresowej poddawać co kilka lat analizie pod tym kątem i odświeżać zgodnie z zachodzącymi zmianami.

Istnieją również sytuacje – szczególnie w organizacjach należących do większych koncernów – kiedy narzędzie wypracowane w koncernie należy przed implementacją zaadaptować do warunków polskich. Ważnym elementem jest też audyt procesu realizacji rozmów okresowych w firmie, wiele zależy bowiem od tego, w jaki sposób menedżerowie przeprowadzają rozmowy oceniające.

W trakcie takiego badania audytor, obserwując menedżerów w trakcie prowadzenia rozmów okresowych z podwładnymi sprawdza, na ile sposób prowadzenia rozmów zgodny jest ze standardem i zasadami określonymi w danej firmie.

Na bazie obserwacji tworzone są następnie raporty, a menedżerowie uzyskać mogą informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron, błędów, jakie popełnili oraz wskazówki, na co powinni zwrócić uwagę, by doskonalić sposób prowadzenia rozmów oceniających z podwładnymi.