Autorskie projekty rozwojowe


          Na swoim koncie mamy szereg autorskich programów i projektów, które stworzyliśmy wspólnie z naszymi klientami, odpowiadając na ich najbardziej indywidualne oczekiwania.
Specjalizujemy się w tworzeniu długofalowych projektów zarządczych, prowadzonych kaskadowo w całej organizacji klienta, łączących elementy tradycyjnych szkoleń, warsztatów dla zespołów oraz coachingów i konsultacji indywidualnych.
Wsparliśmy naszych klientów w stworzeniu i zaadaptowaniu do specyfiki ich firm, projektów pomagających wdrażać nowych pracowników, czy rozwijających jednostki o wysokim potencjale rozwojowym (HiPo).

 

 • Hipo

  Rozwój organizacji zależy dziś w dużej mierze od tego, na ile potrafi ona stwarzać swoim pracownikom możliwość doskonalenia swoich kompetencji.  Projekt „HiPo” służy … –  czytaj więcej >>>

 

 • Akademia menedżera

  Akademia Menedżera jest projektem mającym na celu kaskadowe rozwinięcie umiejętności menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w danej organizacji – począwszy od … –  czytaj więcej >>>

 

 • Konferencje (training day)

  Training day jest imprezą towarzyszącą konferencji naukowej czy biznesowej. Formuła training day wybierana jest przez klienta, najczęściej ma formę organizacji wydarzeń towarzyszących konferencji … –  czytaj więcej >>>

 

 • Program dla opiekunów stażystów

  Projekt ma formułę cyklu warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy i rozwój kompetencji niezbędnych do wdrażania studentów i uczniów do podjęcia stażu zawodowego w danej organizacji. … –  czytaj więcej >>>

 

 • Projekt dla trenerów wewnętrznych

  Projekt zawiera cykl warsztatów mających na celu zarówno przekazanie wiedzy, jak i rozwój kompetencji ważnych w realizacji zadań stawianych przed Trenerami wewnętrznymi. Uczestnicy … –  czytaj więcej >>>