OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Badanie i diagnostyka

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

               
Badanie i diagnostyka - OPEN Konsultacje i szkolenia PoznańNasi trenerzy specjalizują się w przeprowadzaniu badań kompetencji i umiejętności pracowników metodą assesment i development center, będących ważnym ogniwem rekrutacji i relokacji na kluczowe stanowiska w firmie. Zajmujemy się również szeroko pojętym audytem funkcji kadrowej, m.in: oceną prowadzenia rozmów okresowych, diagnozą procesu zarządzania czy wsparciem rekrutacji. Mamy również duże doświadczenie w realizacji badań satysfakcji pracowników oraz badań metodą 270/360 stopni.

Kultura organizacyjna firm coraz częściej stanowi o ich przewadze konkurencyjnej, pozwala pozyskać organizacji specjalistów o unikatowych kompetencjach, buduje ich motywację i efektywność…

Assessment Center jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik wspierających proces rekrutacji na stanowiska uznawane w firmie za kluczowe. W procesie selekcji wybierani są kandydaci, których kompetencje wstępnie najlepiej…

Development Center jest najpełniejszym i najbardziej trafnym sposobem zbierania informacji o osobach reprezentujących różne stanowiska i pełniących różne funkcje w danej organizacji. Zwykle DC wykorzystywane jest jako narzędzie diagnozy…

Badanie satysfakcji pracowniczej polega na okresowym monitorowaniu zadowolenia pracowników z różnych aspektów pracy w danej organizacji. Potrzeba prowadzenia tego typu badań w dużym stopniu wynika z tego, iż rynek pracy w naszym…

Metoda 360° używana jest najczęściej jako metoda „okresowego przeglądu” kompetencji „miękkich” kadry menedżerskiej. W systemie tym każdy z ocenianych dokonuje samooceny oraz otrzymuje informację zwrotną od osób, z którymi współpracuje…

Audyt systemu ocen okresowych/rozmów oceniających jest formą oceny przydatności i efektywności istniejącego w danej organizacji narzędzia służącego do oceny pracowników. Powszechnie wiadomo bowiem, że firmy przechodzą przez różne etapy…

Audyt procesu wdrażania nowych pracowników jest formą oceny, na ile wypracowany i realizowany standard wdrażania nowych pracowników działa efektywnie. Ocenie poddawany jest zarówno sam proces pod kątem zawartości informacyjnej…

Wsparcie procesu rekrutacji dotyczy głównie organizacji nie posiadających własnych rozbudowanych działów HR, które potrzebują pomocy na etapie rekrutacji i selekcji kandydatów. Wsparcie to może dotyczyć zarówno przeprowadzenia samego…

Diagnoza zespołu służy określeniu mocnych stron zespołu oraz obszarów do dalszego rozwoju. Diagnozę zespołu zwykle przeprowadza się w oparciu o wywiady indywidualne z jego uczestnikami, służące zebraniu informacji na temat problemów pojawiających…