Badanie i diagnostyka


          Nasi trenerzy specjalizują się w przeprowadzaniu badań kompetencji i umiejętności pracowników metodą assesment i development center, będących ważnym ogniwem rekrutacji i relokacji na kluczowe stanowiska w firmie. Zajmujemy się również szeroko pojętym audytem funkcji kadrowej, m.in: oceną prowadzenia rozmów okresowych, diagnozą procesu zarządzania czy wsparciem rekrutacji. Mamy również duże doświadczenie w realizacji badań satysfakcji pracowników oraz badań metodą 270/360 stopni.

 

 • Badanie kultury organizacji

  Kultura organizacyjna firm coraz częściej stanowi o ich przewadze konkurencyjnej, pozwala pozyskać organizacji specjalistów o unikatowych kompetencjach, buduje ich motywację i efektywność. … –  czytaj więcej >>>

 

 • Assessment center

  Assessment Center jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik wspierających proces rekrutacji na stanowiska uznawane w firmie za kluczowe. W procesie selekcji wybierani są kandydaci, których kompetencje wstępnie najlepiej … –  czytaj więcej >>>

 

 • Development center

  Development Center jest najpełniejszym i najbardziej trafnym sposobem zbierania informacji o osobach reprezentujących różne stanowiska i pełniących różne funkcje w danej organizacji. Zwykle DC wykorzystywane jest jako narzędzie diagnozy… –  czytaj więcej >>>

 

 • Badanie satysfakcji pracowniczej

  Badanie satysfakcji pracowniczej polega na okresowym monitorowaniu zadowolenia pracowników z różnych aspektów pracy w danej organizacji. Potrzeba prowadzenia tego typu badań w dużym stopniu wynika z tego, iż rynek pracy w naszym… –  czytaj więcej >>>

 

 • Badanie 360°

  Metoda 360° używana jest najczęściej jako metoda „okresowego przeglądu” kompetencji „miękkich” kadry menedżerskiej. W systemie tym każdy z ocenianych dokonuje samooceny oraz otrzymuje informację zwrotną od osób, z którymi współpracuje… –  czytaj więcej >>>

 

 • Audyt procesu zarządzania

  Proces zarządzania w organizacji poddawany jest audytowi nie tylko gdy pojawia się konkretny problem, ale także wtedy gdy firma chce zbadać i zmodyfikować swoją kulturę organizacyjną…. –  czytaj więcej >>>

 

 • Audyt systemu ocen okresowych

  Audyt systemu ocen okresowych/rozmów oceniających jest formą oceny przydatności i efektywności istniejącego w danej organizacji narzędzia służącego do oceny pracowników. Powszechnie wiadomo bowiem, że firmy przechodzą przez różne etapy… –  czytaj więcej >>>

 

 • Audyt procesu wdrażania nowych pracowników

  Audyt procesu wdrażania nowych pracowników jest formą oceny, na ile wypracowany i realizowany standard wdrażania nowych pracowników działa efektywnie. Ocenie poddawany jest zarówno sam proces pod kątem zawartości informacyjnej … –  czytaj więcej >>>

 

 • Wsparcie procesu rekrutacji

  Wsparcie procesu rekrutacji dotyczy głównie organizacji nie posiadających własnych rozbudowanych działów HR, które potrzebują pomocy na etapie rekrutacji i selekcji kandydatów. Wsparcie to może dotyczyć zarówno przeprowadzenia samego… –  czytaj więcej >>>

 

 • Diagnoza zespołu

  Diagnoza zespołu służy określeniu mocnych stron zespołu oraz obszarów do dalszego rozwoju. Diagnozę zespołu zwykle przeprowadza się w oparciu o wywiady indywidualne z jego uczestnikami, służące zebraniu informacji na temat problemów pojawiających … –  czytaj więcej >>>