Badanie satysfakcji pracowniczej


          Badanie satysfakcji pracowniczej polega na okresowym monitorowaniu zadowolenia pracowników z różnych aspektów pracy w danej organizacji. Potrzeba prowadzenia tego typu badań w dużym stopniu wynika z tego, iż rynek pracy w naszym kraju nie jest już rynkiem pracodawcy, a dużej mierze rynkiem pracownika, w związku z tym organizacje muszą zadbać o to, by przyciągnąć pracowników i zatrzymać ich w firmie. W związku z tym wielu pracodawców systematycznie monitoruje poziom satysfakcji, prosząc pracowników o informacje zwrotne na temat tego, jak oceniają swojego pracodawcę pod kątem różnych aspektów pracy (przepływ informacji, zarządzanie, współpracę, aspekty socjalne itp.). Badanie to pozwala określić mocne i słabe strony danej organizacji i zobaczyć, z czego pracownicy są zadowoleni, a jakie czynniki obniżają satysfakcję z pracy. Uzyskane w badaniu wyniki stanowią istotną wskazówkę dla osób zarządzających, jakie działania naprawcze powinny zostać wdrożone, aby podnieść poziom satysfakcji z pracy, a co za tym idzie, poprawić atmosferę i efektywność w firmie.