Bartosz Janowicz

Trener, doradca biznesowy, facylitator, coach grup i zespołów.

          Absolwent marketingu, studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Coachingu Zespołowego. Certyfikowany Profesjonalny Facylitator w ramach stowarzyszenia IAF, doświadczony w prowadzeniu efektywnych spotkań grupowych, prowadzeniu warsztatów weryfikowania pomysłów biznesowych i wdrażania usprawnień w procesach biznesowych.

          Ma ponad 10letnie doświadczenie w pracy w HR dużych organizacji z branż produkcyjnej i finansowej. Odpowiadał za tworzenie i prowadzenie programów rozwojowo-szkoleniowych dla menedżerów, ekspertów i specjalistów oraz za rozwój umiejętności kreatywnych pracowników, grupy trenerów wewnątrz organizacji, jak również za wdrażanie niskokosztowych rozwiązań wspierających wzmacnianie kompetencji menedżerów. Doradzał członkom zarządów, menedżerom wszystkich poziomów zarządzania w jednostkach centralnych, sieci sprzedaży oraz produkcji w rozwiązywaniu dylematów z zakresu zarządzania ludźmi.

          Wspiera duże i średnie firmy w rozwoju kultury przedsiębiorczości i umiejętności innowacyjnych pracowników oraz właścicieli małych firm w zwiększeniu efektywności przywództwa. Obecnie koordynator programu akceleracji w Industry Lab – Akceleratorze Innowacji Przemysłowych realizowanych wraz z H. Cegielski-Poznań S.A. oraz członek zespołu eksperckiego koordynującego programu inkubacji startupów w ramach projektu PARP Platformy Startupowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu:

  • kreatywne i innowacyjne rozwiązywanie problemów,
  • rozwój umiejętności innowatora,
  • efektywność pracy zespołowej (Efektywna współpraca w zespole),
  • budowanie efektywnych zespołów,
  • efektywne spotkania zespołowe,
  • rozwój liderów zmian i facylitatorów,
  • rozwój umiejętności facylitatora,
  • coaching grupowy i zespołowy,
  • rozwój startupowego sposobu działania.