Budowanie modeli kompetencyjnych


          Modele kompetencyjne są narzędziami pozwalającymi na najlepszy dobór pracowników względem specyfiki konkretnej organizacji. Dzięki wypracowaniu modeli kompetencyjnych możliwe jest zdefiniowanie, które zachowania i umiejętności pracowników mają kluczowe znaczenie w świetle sukcesywnego działania firmy.

Przy tworzeniu modeli kompetencyjnych wyróżnia się dwa główne rodzaje kompetencji: firmowe i stanowiskowe. Kompetencje firmowe odzwierciedlają misję firmy, a ta z kolei przekłada się na postawy i zachowania jej pracowników. Kompetencje stanowiskowe określane są precyzyjnie w zależności od poziomu odpowiedzialności i zakresu obowiązków na konkretnych stanowiskach.

          Modele kompetencyjne są kompleksowym wsparciem procesu zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystywane są w wielu działaniach kadrowych, m.in: przy rekrutacji, planowaniu ścieżek kariery, działań rozwojowych, wspomaganiu budowania systemów premiowych. Model kompetencyjny jest dobrym miernikiem, pozwalającym określić do jakiego poziomu rozwoju danej kompetencji powinien dążyć pracownik, by osiągnąć poziom idealny.

          Modele kompetencyjne są dla pracowników drogowskazem, dzięki nim wymagania dotyczące konkretnych stanowisk pracy są wystandaryzowane i obiektywnie określone, co umożliwia bardziej świadome kierowanie własnym rozwojem w drodze do zmiany stanowiska pracy lub awansu.