Budowanie zaufania i długofalowych relacji z Klientem


– jak przekształcić nieznajomego w lojalnego klienta?

          Efektywne sprzedawanie towarów uznać należy aktualnie, przy istniejącej konkurencji i ogromnej ich różnorodności, za prawdziwą sztukę. Wyzwania, jakie stawiają przed przedstawicielem handlowym czy doradcą klienta zmieniające się warunki rynkowe, wymagają od niego ciągłej pracy i nieustannego doskonalenia swojego warsztatu.

Skuteczna sprzedaż jest zawsze wypadkową co najmniej dwóch czynników: jakości oferowanego towaru lub usługi oraz osobistych umiejętności handlowca. Jednocześnie, we współczesnym świecie, wypełnionym różnorodnymi towarami i oferującym bogaty wachlarz usług, coraz mniej sprawdza się sprzedaż produktów oparta na ofercie, gdyż coraz trudniej przedstawić ofertę konkurencyjną względem innych.

Właściwym kierunkiem jest zatem sprzedaż oparta na relacji, w której kontakt z klientem czy poddostawcą to raczej doradztwo oparte na zaufaniu i partnerstwie.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Kontakt jako podstawowy warunek efektywności w procesie obsługi klienta i sprzedaży.
  • Etapy rozmowy handlowej („ścieżka sprzedaży”).
  • Sprzedaż oparta na ofercie a sprzedaż oparta na relacji – korzyści i ograniczenia związane z zastosowaniem obydwu modeli sprzedaży (w jaki sposób dbać o podtrzymywanie „dobrych relacji z klientem”?).
  • Ćwiczenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z różnymi typami osób (sesja video i omówienie mocnych stron oraz błędów popełnianych przez uczestników).
  • W jaki sposób dbać o podtrzymywanie „dobrych relacji z klientem” – podsumowanie i wysunięcie wniosków.