OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Kategoria: Oferta

Audyt procesu wdrażania nowych pracowników

Audyt procesu wdrażania nowych pracowników jest formą oceny, na ile wypracowany i realizowany standard wdrażania nowych pracowników działa efektywnie. Ocenie poddawany jest zarówno sam proces pod kątem zawartości informacyjnej (na…
Czytaj więcej

Assessment Center

Assessment Center jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik wspierających proces rekrutacji na stanowiska uznawane w firmie za kluczowe. W procesie selekcji wybierani są kandydaci, których kompetencje wstępnie najlepiej spełniają kryteria…
Czytaj więcej

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny jest formą pracy nastawioną na doskonalenie praktycznych kompetencji określonych osób, często zajmujących kluczowe pozycje w organizacjach. Coaching ma charakter indywidualnych spotkań z coachem i odbywa się w sesjach,…
Czytaj więcej