OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Coaching indywidualny

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

    Coaching indywidualny jest formą pracy nastawioną na doskonalenie praktycznych kompetencji określonych osób, często zajmujących kluczowe pozycje w organizacjach. Ma on charakter indywidualnych spotkań z coachem i odbywa się w sesjach, które trwają zwykle 2-4 godziny. Istotą coachingu jest możliwość pełnej koncentracji coacha na celach i potrzebach osoby, z którą pracuje nad poprawą jej funkcjonowania w określonych obszarach. Coaching rozpoczyna się zatem od zdefiniowania celów, które mają zostać zrealizowane.
Zadaniem coacha jest towarzyszenie swojemu podopiecznemu w rozwoju jego umiejętności osobistych czy zawodowych. Cechami charakterystycznymi coachingu są zatem: dobrowolność, skupienie na osiąganiu celów zdefiniowanych przez Klienta i świadomym dokonywaniu zmian, szacunek dla potrzeb i wartości Klienta.