OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Coaching menedżerski

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

  Coaching menedżerski skierowany jest do osób zarządzających i nastawiony jest na doskonalenie umiejętności zarządzania. Zadaniem menedżera jest dokonanie wspólnie z coachem przeglądu sposobu zarządzania celem określenia mocnych i słabych stron w swoim funkcjonowaniu na stanowisku kierowniczym. W ten sposób wyłonione zostają obszary do poprawy, nad którymi następnie odbywa się praca indywidualna podczas sesji coachingowych. Praca może dotyczyć umiejętności kontroli i egzekwowania poleceń, delegowania zadań, prowadzenia rozmów z pracownikami, motywowania do rozwoju itp.
Każdy projekt coachingu menedżerskiego jest w związku z tym unikalny, stanowi bowiem odpowiedź na zapotrzebowanie konkretnej osoby, wspierając ją w bardziej efektywnym i świadomym zarządzaniu.

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400