OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Coaching on-the-job

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

     Coaching on-the-job jest specyficzną formułą pracy z coachem, w trakcie której coach towarzyszy swojemu Klientowi w jego codziennych zajęciach. Istotą takiej formy pracy jest możliwość dokonania przez coacha obserwacji zachowań menedżera w trakcie jego codziennego funkcjonowania w naturalnym środowisku. Daje to możliwość obiektywnej oceny poziomu realizacji poszczególnych zadań i wskazania możliwych obszarów do pracy. W trakcie dnia coach odbywa z Klientem spotkania mające służyć refleksji nad poszczególnymi obszarami jego funkcjonowania i poszukiwaniem sposobów bardziej efektywnego radzenia sobie w poszczególnych sytuacjach.