OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Coaching zespołowy

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

     Coaching zespołowy nastawiony jest na doskonalenie funkcjonowania zespołów, głównie w obszarze komunikacji i współpracy. W trakcie coachingu zespołowego grupa współpracujących ze sobą na co dzień osób zachęcana jest do tego, by poddać analizie i refleksji swój sposób funkcjonowania po to, by określić mocne i słabe strony zespołu, wspólnie wypracować sposoby radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami i zaplanować sposób wdrażania zmian.
Istotą planowanej zmiany może być wdrożenie nowych sposobów komunikowania się lub zasad dotyczących współpracy w zespole. Zaplanowana w ten sposób zmiana jest następnie monitorowana, a po określonym czasie zespół spotyka się ponownie na zajęciach o charakterze follow-up, by ocenić efekt wdrożenia zmiany i ewentualnie dokonać kolejnych korekt. Zajęcia tego typu służą nie tylko doskonaleniu funkcjonowania zespołu i poprawie atmosfery, lecz również podnoszą poziom autorefleksji, pozwalają bowiem działać z większą świadomością.