Coaching i konsultacje


          Kilkunastoletnie doświadczenie w branży i współpraca z wieloma przedsiębiorstwami pozwala naszej firmie na mianowanie się ekspertami w zakresie prowadzenia coachingów i konsultacji.

W naszej ofercie znajduje się coaching indywidualny, menedżerski, zespołowy, coaching on the job oraz konsultacje indywidualne. Od wielu lat specjalizujemy się we wspieraniu za równo doświadczonych jak i początkujących menedżerów w procesie ich rozwoju oraz rozwiązywania bieżących i kluczowych problemów kierowniczych.

Zajmujemy się także doraźnym doradztwem w postaci konsultacji indywidualnych.

 

 • Coaching indywidualny

  Coaching indywidualny jest formą pracy nastawioną na doskonalenie praktycznych kompetencji określonych osób, często zajmujących kluczowe pozycje w organizacjach. Coaching ma charakter indywidualnych spotkań z coachem… –  czytaj więcej >>>

 

 • Coaching zespołowy

  Coaching zespołowy nastawiony jest na doskonalenie funkcjonowania zespołów, głównie w obszarze komunikacji i współpracy. W trakcie coachingu zespołowego grupa współpracujących ze sobą na co dzień osób zachęcana jest do tego, by… –  czytaj więcej >>>

 

 • Coaching menedżerski

  Coaching menedżerski skierowany jest do osób zarządzających i nastawiony jest na doskonalenie umiejętności zarządzania. Zadaniem menedżera jest dokonanie wspólnie z coachem przeglądu sposobu zarządzania celem określenia mocnych i … –  czytaj więcej >>>

 

 • Coaching “On the job”

  Coaching on-the-job jest specyficzną formułą pracy z coachem, w trakcie której coach towarzyszy swojemu Klientowi w jego codziennych zajęciach. Istotą takiej formy pracy jest możliwość dokonania przez coacha obserwacji zachowań menedżera w… –  czytaj więcej >>>

 

 • Konsultacje indywidualne

  Konsultacje indywidualne to spotkania z trenerem służące poszukiwaniu przyczyn pojawiających się problemów czy trudności w obszarze funkcjonowania zawodowego czy osobistego. Przedmiotem konsultacji zwykle jest określony wycinek… –  czytaj więcej >>>