OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Coaching i konsultacje

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

OPEN Konsultacje i Szkolenia - coaching i konsultacje

        Nasi trenerzy mający kilkunastoletnie doświadczenie współpracy z różnymi firmami, zespołami, ludźmi są niepodważalnymi ekspertami w zakresie prowadzenia coachingów i konsultacji.
W naszej ofercie znajdują się: coaching indywidualny, menedżerski, zespołowy, coaching on the job oraz konsultacje indywidualne. Od wielu lat specjalizujemy się we wspieraniu zarówno doświadczonych jak i początkujących menedżerów w procesie ich rozwoju oraz rozwiązywania bieżących i kluczowych problemów kierowniczych.

Jest formą pracy nastawioną na doskonalenie praktycznych kompetencji określonych osób, często zajmujących kluczowe pozycje w organizacjach. Coaching ma charakter indywidualnych spotkań z coachem…

Skierowany jest do osób zarządzających i nastawiony jest na doskonalenie umiejętności zarządzania. Zadaniem menedżera jest dokonanie wspólnie z coachem przeglądu sposobu zarządzania celem określenia mocnych i …

Jest specyficzną formułą pracy z coachem, w trakcie której coach towarzyszy swojemu Klientowi w jego codziennych zajęciach. Istotą takiej formy pracy jest możliwość dokonania przez coacha obserwacji zachowań menedżera w…

Nastawiony jest na doskonalenie funkcjonowania zespołów, głównie w obszarze komunikacji i współpracy. W trakcie coachingu zespołowego grupa współpracujących ze sobą na co dzień osób zachęcana jest do tego, by…

Konsultacje indywidualne to spotkania z trenerem służące poszukiwaniu przyczyn pojawiających się problemów czy trudności w obszarze funkcjonowania zawodowego czy osobistego. Przedmiotem konsultacji zwykle jest określony wycinek…