OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Dofinansowanie akademii menadżera

          Akademia Menadżera to projekt stworzony przez PARP, skierowany do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest dofinansowanie usług (dofinansowanie szkoleń) z Bazy Usług Rozwojowych dla obecnych i przyszłych menedżerów oraz właścicieli firm, którzy chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności osobistych. Refundacja, na jaką można liczyć, sięga aż 80% zwrotu kosztów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Aby lepiej poznać potrzeby przedsiębiorstwa i obszary, w której kadra kierownicza może potrzebować wsparcia, pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie w firmie diagnozy potrzeb. Pierwszeństwo w kwestii otrzymania wsparcia zarówno na diagnozę, jak i późniejsze szkolenia, mają przedsiębiorcy, którzy nie korzystali wcześniej z takich form dofinansowania. Aby wziąć udział w projekcie, należy spełniać kryteria pomocy de minimis. „Akademia Menadżera” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę podzieloną na Makroregiony. Jako firma Open znajdujemy się w Makroregionie 5 (województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), jednak do zgłaszania się zapraszamy firmy z całego kraju. Pierwszym krokiem do otrzymania dofinansowania jest wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, który wstępnie sygnalizuje naszą chęć udziału w projekcie.

1. Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Kompetencje cenione u współczesnego menadżera różnią się od tych, których zdobywanie było kluczowe jeszcze 10 czy 20 lat temu. Obecnie warto skupić się na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak:

  • poszerzanie wiedzy dotyczącej relacji z ludźmi i działania zespołów,
  • nie tylko wydawanie poleceń, ale również prowadzenie konstruktywnego dialogu,
  • przyjmowanie krytyki ze strony współpracowników,
  • budowanie autorytetu i zaufanych relacji w zespole,
  • organizacji pracy, tworzeniu planów i harmonogramów oraz priorytetyzacja zadań,
  • wspieraniu rozwoju pracowników i wykorzystywania ich talentów.

Te i inne umiejętności znajdują się wśród tematów szkoleń realizowanych przez nasz doświadczony zespół trenerów. Co więcej, program każdego ze szkoleń konsultujemy z Klientem i wyłaniając obszary, które wymagają udoskonalenia, staramy się dopasować go jak najlepiej do indywidualnych potrzeb.

2. Kto kwalifikuje się do projektu?

W Akademii Menadżera mogą wziąć udział:

  • właściciele firmy z sektora MŚP (dotyczy także freelancerów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),
  • osoby pracujące na dowolnym stanowisku kierowniczym,
  • osoby, u których przewiduje się awans na stanowisko kierownicze.
3. Czy moja firma należy do sektora MŚP?
KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA LICZBA PRACOWNIKÓW ROCZNY OBRÓT
mikro
<10
<2 mln EUR
małe
<50
<10 mln EUR
małe
<50
<10 mln EUR
4. Czym jest pomoc de minimis?

To forma pomocy finansowej dla przedsiębiorstw, której przyświeca zasada, że relatywnie niska wartość dofinansowania nie jest w stanie naruszyć konkurencyjności między Państwami Członkowskimi UE. Może być udzielona na dofinansowanie szkoleń lub inwestycji. Każdy przedsiębiorca ma inny limit takiej pomocy. Aby się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w naszym przypadku, najlepiej skontaktować się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub wejść na stronę SUDOP.

akademia menadżera - KROK PO KROKU:

OPEN Konsultacje i Szkolenia - dofinansowanie krok 1

1. Zgłoś się do operatora.

Wypełnij formularz na stronie PARP: to wstępna rejestracja w projekcie, która nie zobowiązuje do uczestnictwa, a jedynie sygnalizuje zainteresowanie.

OPEN Konsultacje i Szkolenia - dofinansowanie krok 2

2. Przekaż dokumenty.

Operator zweryfikuje, czy kwalifikujesz się do projektu i zawarcia umowy wsparcia.

OPEN Konsultacje i Szkolenia - dofinansowanie krok 3

3. Zdjagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje.

Z pomocą danych otrzymanych dzięki diagnozie potrzeb określ luki kompetencyjne i wymagania edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.

OPEN Konsultacje i Szkolenia - dofinansowanie krok 4

4. Wybierz usługi rozwojowe.

Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych szkolenia, które będą odpowiadać na ustalone potrzeby kadry zarządzającej.

OPEN Konsultacje i Szkolenia - dofinansowanie krok 5

5. Korzystaj.

Będziesz w stałym kontakcie z naszą firmą. Wspólnie ustalimy kwestie organizacyjne oraz szczegółowe cele szkolenia.