OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

działania wspierające rozwój i funkcjonowanie organizacji

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

          Nasi trenerzy, dzięki swojemuOPEN Konsultacje i Szkolenia - szkolenia Poznań bogatemu doświadczeniu, wcielając się w rolę doradców, wspierają organizacje w kluczowych procesach kadrowych, m.in: budowaniu modeli kompetencyjnych, tworzeniu i wdrażaniu systemu oceny pracowniczej. Pomagamy także w problematycznych obszarach działania przedsiębiorstw, prowadząc mediacje i negocjacje miedzy zwaśnionymi stronami, czy podejmując się propagowania działań anty-mobbingowych.

Modele kompetencyjne są narzędziami pozwalającymi na najlepszy dobór pracowników względem specyfiki konkretnej organizacji. Dzięki wypracowaniu modeli kompetencyjnych możliwe jest zdefiniowanie, które zachowania i …

Wdrażanie i nadzór nad systemem ocen okresowych dotyczy organizacji nie posiadających jeszcze systemu ocen pracowniczych. Proces ten rozpoczyna się zwykle od powołania grupy projektowej, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych…

Wdrażanie wartości organizacyjnych to proces komunikowania i asymilowania wartości w codziennej pracy określonej firmy. Proces ten towarzyszy często komunikowaniu w organizacji wizji, misji i strategii, co pociąga za sobą wdrożenie wartości…

Zarządzanie talentami to proces wspierania projektów przygotowanych dla pracowników o tzw. wysokim potencjale rozwoju. W wielu organizacjach zwraca się aktualnie uwagę na proces wychowywania następców lub wspierania rozwoju osób…

W aktualnej sytuacji globalnej pandemii (koronawirus covid-19) wsparcie psychologiczne może stanowić dostosowany do niej pakiet benefitów dla pracowników. Pracodawcy, którzy decydują się zapewnić swoim pracownikom taką pomoc budują swój wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorstwa dbającego o swoich pracowników…

Udział zewnętrznych facylitatorów (moderatorów) podczas spotkań i zebrań bywa często nieoceniony ze względu na ich profesjonalizm i obiektywizm. Uczestnicy spotkania zamiast koncentrować się na kwestiach organizacyjnych, …

Mediacje w konflikcie dotyczą zarówno osób, jak i całych działów, których współpraca ma zostać udoskonalona. Na etapie poprzedzającym mediacje mediator, specjalizujący się w analizie i rozwiązywaniu konfliktów, gromadzi informacje…

Wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy niesie za sobą duże ryzyko utraty reputacji, a także odpowiedzialność cywilną (finansową), a nawet karną pracodawcy. Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy…

Outplacement to program – cykl warsztatów i spotkań indywidualnych, dzięki któremu zwalniani pracownicy mają odnaleźć się na rynku pracy i zdobyć nową posadę. Jednym z naszych podstawowych celów jest zdefiniowanie z uczestnikami ich mocnych stron na obecnym…