DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI


          Nasi trenerzy, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, wcielając się w rolę doradców, wspierają organizacje w kluczowych procesach kadrowych, m.in: budowaniu modeli kompetencyjnych, tworzeniu i wdrażaniu systemu oceny pracowniczej. Pomagamy także w problematycznych obszarach działania przedsiębiorstw, prowadząc mediacje i negocjacje miedzy zwaśnionymi stronami, czy podejmując się propagowania działań anty-mobbingowych.

.

.

.

.

 

 • Wdrażanie i nadzór nad systemem ocen okresowych

  Wdrażanie i nadzór nad systemem ocen okresowych dotyczy organizacji nie posiadających jeszcze systemu ocen pracowniczych. Proces ten rozpoczyna się zwykle od powołania grupy projektowej, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych … – czytaj więcej >>>

 

 • Mediacje w konflikcie

  Mediacje w konflikcie dotyczą zarówno osób, jak i całych działów, których współpraca ma zostać udoskonalona. Na etapie poprzedzającym mediacje mediator, specjalizujący się w analizie i rozwiązywaniu konfliktów, gromadzi informacje… – czytaj więcej >>>

 

 • Moderacja zebrań i spotkań

  Udział zewnętrznych facylitatorów (moderatorów) podczas spotkań i zebrań bywa często nieoceniony ze względu na ich profesjonalizm i obiektywizm. Uczestnicy spotkania zamiast koncentrować się na kwestiach organizacyjnych, … – czytaj więcej >>>

 

 • Budowanie modeli kompetencyjnych

  Modele kompetencyjne są narzędziami pozwalającymi na najlepszy dobór pracowników względem specyfiki konkretnej organizacji. Dzięki wypracowaniu modeli kompetencyjnych możliwe jest zdefiniowanie, które zachowania i … – czytaj więcej >>>

 

 • Zarządzanie talentami

  Zarządzanie talentami to proces wspierania projektów przygotowanych dla pracowników o tzw. wysokim potencjale rozwoju. W wielu organizacjach zwraca się aktualnie uwagę na proces wychowywania następców lub wspierania rozwoju osób… – czytaj więcej >>>

 

 • Mobbing

  Wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy niesie za sobą duże ryzyko utraty reputacji, a także odpowiedzialność cywilną (finansową), a nawet karną pracodawcy. Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, … – czytaj więcej >>>

 

 • Trening assessora

  Asessment i Development Center stanowią aktualnie często wykorzystywane narzędzia rekrutacyjne oraz służące do planowania dalszego rozwoju pracowników, szczególnie tych zajmujących kluczowe stanowiska w organizacjach … – czytaj więcej >>>

 

 • Wdrażanie wartości organizacyjnych

  Wdrażanie wartości organizacyjnych to proces komunikowania i asymilowania wartości w codziennej pracy określonej firmy. Proces ten towarzyszy często komunikowaniu w organizacji wizji, misji i strategii, co pociąga za sobą wdrożenie wartości… – czytaj więcej >>>