Efektywne techniki sprzedaży


– jak przekonać klienta do siebie i oferty?

          Szkolenie o takiej tematyce przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i dystrybucję towarów.

Proponowane zajęcia mają na celu zarówno usystematyzowanie posiadanej już wiedzy z zakresu nawiązywania kontaktu z klientem, jak i doskonalenie praktycznych umiejętności w tej sferze.

Oprócz tego, w programie znajdują się bloki tematyczne dotyczące innych kompetencji interpersonalnych, których opanowanie w znaczący sposób wspiera właściwy proces prowadzenia negocjacji o charakterze handlowym.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Etapy rozmowy handlowej („ścieżka sprzedaży”).
  • „Dobry kontakt” jako podstawowy warunek efektywności w procesie sprzedaży.
  • Poznawanie potrzeb klienta – sprzedaż jako proces oparty na dialogu.
  • Prezentacja oferty.
  • Podstawowe zasady zachowywania się wobec zastrzeżeń.
  • Domykanie transakcji handlowej.
  • Typologia klientów.
  • Sprzedaż oparta na ofercie a sprzedaż oparta na relacji – korzyści i ograniczenia związane z zastosowaniem obydwu modeli sprzedaży.