OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Employer branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
czyli co jest ważne, aby klient czuł się dobrze obsługiwany
 1. Program szkolenia
 2. Sposób pracy
 3. Materiały szkoleniowe
 4. Trener prowadzący
 5. Referencje telefoniczne trenera
 6. Warunki organizacyjne
 7. Nasi klienci
   CELE SZKOLENIA (GŁÓWNE KORZYŚCI)    
 • zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na temat budowania relacji z klientem, komunikacji z klientem, zachowań mających wpływ na satysfakcję klienta,
 • praca warsztatowa – praktyczne ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z różnymi typami klientów,
 • każdy uczestnik otrzymuje informacje zwrotne , dzięki którym pozna swoje mocne strony i obszary do doskonalenia,
 • wydobycie/wzmocnienie w uczestnikach poczucia pewności siebie.
  PROGRAM SZKOLENIA:   „Trójkąt satysfakcji Klienta”
 • potrzeby merytoryczne (np. uzyskanie rzetelnej informacji, uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania),
 • potrzeby proceduralne Klienta (np. szybkość obsługi, kompleksowość),
 • potrzeby psychologiczne (uprzejmość, szacunek do czasu, uczciwość, empatia, unikanie pośpiechu)
   Podstawowe zasady obsługi klienta   
 • uniwersalne zasady w procesie obsługi klienta (czyli co jest ważne, aby klient czuł się dobrze obsługiwany),
 • błędy, jakie popełniają osoby odpowiedzialne za obsługę w kontakcie z klientem,
 • rola działań posprzedażowych w funkcjonowaniu firmy.
Komunikacja z klientem
 • rola nadawcy w procesie komunikacji – precyzja wypowiedzi i sprawdzanie zrozumienia,
 • rola odbiorcy w procesie komunikacji – umiejętności z obszaru aktywnego słuchania,
 • rola komunikatów niewerbalnych w procesie komunikacji,
 • spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako podstawa oceny wiarygodności nadawcy,
 • analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie komunikacji.
Język porozumienia
 • precyzyjne formułowanie komunikatów,
 • zadawanie pytań,
 • komunikat „JA”,
 • parafrazowanie,
 • klaryfikowanie,
 • synchronowanie,
 • empatyczne odzwierciedlanie,
 • potakiwanie,
 • używanie „pozytywnego języka”,
 • argumentacja i uzasadnianie,
 • podsumowywanie.
Kontakt jako podstawowy warunek efektywności w procesie obsługi klienta
 • zasady dotyczące nawiązywania kontaktu,
 • autoprezentacja, czyli sztuka kierowania wrażeniem – budowanie wizerunku osoby/działu,
 • podstawowe umiejętności potrzebne w rozmowie z klientem (sposób formułowania wypowiedzi, zbierania potrzeb, zadawania pytań, argumentacja, uzasadnienia i przekonywanie),
 • sposoby dostrajania się do klienta,
 • znaczenie podtrzymywania „dobrego kontaktu”.
Co zrobić, gdy klient ma zastrzeżenia?
 • okazywanie zainteresowania,
 • traktowanie obiekcji w kategoriach informacji,
 • zadawanie pytań jako sposób pogłębiania wiedzy o przyczynach pojawiania się zastrzeżeń,
 • sposoby radzenia sobie z emocjami w momencie pojawiania się zastrzeżeń.
Podstawy asertywności w kontakcie z klientem – radzenie sobie z własnymi emocjami
 • obsługa klienta w sposób rzeczowy i partnerski,
 • zachowanie pewności siebie i zdecydowania,
 • radzenie sobie z gniewem i złością,
 • radzenie sobie z lekceważeniem,
 • techniki asertywności pomocne w pracy z trudnym klientem.
   CZĘŚĆ WARSZTATOWA (realizowania opcjonalnie w zależności od zapotrzebowania uczestników i możliwości czasowych)   Case study i scenki – sesja informacji zwrotnych dla każdego uczestnika
 • Dzięki ćwiczeniu różnych sytuacji osoby odpowiedzialne za obsługę klienta zyskują wiedzę na temat swoich „mocnych i słabych stron” w kontaktach z klientami oraz mają szansę poznać podstawowe zasady radzenia sobie z różnymi trudnościami mogącymi pojawić się w codziennej pracy.
   PODSUMOWANIE   
 • dyskusja podsumowująca,
 • wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia,
 • fotoprotokół – wnioski z analizy ćwiczeń są zapisane i przekazane uczestnikom po szkoleniu, dzięki czemu uczestnicy mogą odtworzyć treści omawiane na zajęciach;
 • po oficjalnym zakończeniu szkolenia trener jest do dyspozycji uczestników w razie pytań i udziela indywidualnych informacji zwrotnych,
 • zapraszamy uczestników do skorzystania z opcji e- coachingu, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych, bądź kwestii do dalszego przedyskutowania z trenerem.
 

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Każdy z uczestników szkolenia wyposażony zostanie w segregator, zawierający komplet materiałów szkoleniowych (liczących od 20 do 40 stron), będący uzupełnieniem treści omawianych podczas zajęć, długopis oraz wszelkie pomoce towarzyszące (arkusze robocze, arkusze pomocnicze, zadania).