First Time Manager


– kompendium wiedzy dla nowych menadżerów

          Szkolenie skierowane głównie dla osób, które awansowały z zespołów na stanowiska zarządcze. Najczęściej są to osoby, które są znakomitymi specjalistami, świetnie znają firmę i zespół, ale nie mają doświadczenia w zarządzaniu ludźmi. Dodatkową trudnością jest fakt zarządzania pracą osób, z którymi wcześniej zajmowało się równorzędne stanowisko.

Podczas szkolenia przedstawiane są przede wszystkim kwestie związane z budowaniem autorytetu, dopasowaniem stylu kierowania do zespołu i sytuacji, przekazywaniem zadań i kontrolowaniem jakości pracy oraz ćwiczone są umiejętności prowadzenia rozmów z pracownikami.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Budowanie autorytetu – wiarygodności w relacjach z pracownikami
  • Dopasowanie stylu kierowania do zespołu i sytuacji
  • Narzędzia realizacji funkcji menedżerskich w zespole
  • Egzekwowanie poleceń i delegowanie zadań
  • Komunikacja w zarządzaniu – jak rozmawiać z pracownikami