Formularz zgłoszeniowy


  Wybierz Szkolenie: (wymagane)

  06-07.10.2022—–> Feedback – udzielanie bieżącej informacji zwrotnej i rozmowy z pracownikami18-19.10.2022—–> Profesjonalna obsługa klienta24-25.10.2022—–> Myślenie analityczne i rozwiązywanie problemów27-28.10.2022—–> Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy07.11.2022———-> Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym14 i 21.11.2022—> Organizacja pracy menedżera – jak skutecznie planować, delegować i egzekwować zadania17-18.11.2022—–> Employer branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji21-22.11.2022—–> Train the Trainers – warsztat dla trenera wewnętrznego28-29.11.2022—–> Asertywność i efektywna organizacja czasu pracy05-06.12.2022—–> Rozwiązywanie konfliktów12-13.12.2022—–> Warsztat kierowniczy dla brygadzisty – kompendium wiedzy15-16.12.2022—–> Employer Branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji19-20.12.2022—–> Autoprezentacja oraz sztuka argumentacji i przekonywania innych


  Osoba kontaktowa *

  Adres email *

  Telefon

  Stanowisko *

  Dane firmy do faktury *
  Nie wypełnienie/zaznaczenie pól oznaczonych jako wymagane (*) oraz nie zaznaczenie zgody obowiązkowej spowoduje, że formularz nie wyśle Twojej wiadomości.
  Sprawdź proszę pola zanim klikniesz „WYŚLIJ”.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

   

  Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

  12 1140 2004 0000 3102 3890 2756

  Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

   

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.