Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

2019.11.20 Asertywność jako sposób radzenia sobie ze stresem2019.11.21-22 Zwinne zarządzanie projektami - metoda Agile Project Management2019.11.26-27 Zatrudnienie pracowników ze Wschodu2019.12.02 Delegowanie zadań, odpowiedzialności i uprawnień – kontrola realizacji2019.12.03-04 Prowadzenie prezentacji, moderacji zebrań i spotkań - treningi umiejętności2019.12.05-06 Zarządzanie projektami - najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA2019.12.09-10 Podstawy prawa pracy i ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców2019.12.12-13 Obsługa klienta – radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych2019.12.16-17 Zarządzanie zmianą - w stronę budowania kultury odpowiedzialności2019.12.18-19 Zwinne zarządzanie projektami - metodologia Agile Project Management2019.12.19-20 Skuteczna organizacja pracy - planowanie i priorytetyzacja zadań


...

Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

06 1140 2004 0000 3102 3890 2767

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.