Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

2020.12.10-11—–> Zarządzanie czasem – czyli co zrobić, żeby efektywniej wykorzystać czas2020.12.14-15—–> Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym2020.12.16-17—–> Zarządznie coachingowe – budowanie zaangażowania pracowników2021.01.12,19,26 -> Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy dla nowych menadżerów2021.01.14-15—–> Zarządzanie zmianą – jak efektywnie przeprowadzić proces zmian w organizacji2021.01.04-05—–> Komunikacja w zarządzaniu – prowadzenie rozmów z pracownikami2021.01.20-21—–> Komunikowanie się w pracy – sprawne przekazywanie informacji i dbałość o zrozumienie2021.01.21-22—–> Zarządzanie projektami- najlepsze praktyki kilku metodyk PMI, PRINCE2, IPMA2021.01.25-26—–> Wystąpienia publiczne i autoprezentacja2021.01.28-29—–> Organizacja czasu pracy menedżera – jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania2021.02.08-09—–> Prowadzenie rozmów okresowych – sposoby zbierania i udzielania informacji2021.02.10-11—–> Zarządzanie czasem – czyli co zrobić, żeby efektywniej wykorzystać czas2021.02.15-16—–> Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych2021.02.15-16—–> Rozwiązywanie konfliktów w zespole – negocjacje2021.02.18-19—–> Zarządzanie coachingowe – czyli jak wspierać rozwój pracownika2021.02.25-26—–> Zarządzanie stresem2021.03.02,09,16–> Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy dla nowych menadżerów2021.03.03-04—–> Asertywność i pewność siebie – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw2021.03.11-12—–> Mentoring – czyli jak odkrywać i wspierać potencjał ucznia.pdf2021.03.18-19—–> Motywowanie – sprawdzone narzędzia budowania zaangażowania i współodpowiedzialności pracowników2021.03.22-23—–> Wypalenie zawodowe i stres – skuteczne metody przeciwdziałania2021.03.24-25—–> Prowadzenie spotkań i prezentacji – techniki pracy z grupą2021.03.29-30—–> Nowe modele obsługi klientów – profesjonalizm, zaangażowanie i empatia


Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)
Nie wypełnienie/zaznaczenie pól oznaczonych jako wymagane (*) oraz nie zaznaczenie zgody obowiązkowej spowoduje, że formularz nie wyśle Twojej wiadomości.
Sprawdź proszę pola zanim klikniesz “WYŚLIJ”.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

12 1140 2004 0000 3102 3890 2756

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.