Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

2020.03.16-17—–>Obsługa klienta – radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych2020.03.23-24—–>Warsztat dla trenera wewnętrznego – jak skutecznie prowadzić szkolenia stanowiskowe2020.03.30———–>Trening asertywności – jak dbając o siebie usprawnić komunikację w relacjach zawodowych2020.04.02-03—–> Warsztat kierowniczy dla brygadzisty2020.04.06-07—–> First Time Manager – kompendium wiedzy menadżerów2020.04.08-09—–> Negocjacje handlowe2020.04.14-15—–> Komunikacja i asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw2020.04.16———–> Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym2020.04.23-24—–> Public Speaking – profesjonalna prezentacja oferty podczas spotkania z klientem2020.04.27-28—–> Onboarding – jak skutecznie wdrożyć i zaplanować rozwój nowego pracownika2020.05.04-05—–> Prowadzenie prezentacji, moderacja zebrań i spotkań – trening umiejętności2020.05.12-13—–> Trening umiejętności miękkich w zarządzaniu dla zaawansowanych2020.05.14-15—–> Warsztat dla trenera wewnętrznego– jak skutecznie prowadzić szkolenia stanowiskowe2020.05.19-20—–> Zarządzanie czasem – planowanie i organizacja pracy własnej2020.05.21-22—–> Zarządzanie projektami- najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA2020.05.25-26—–> Komunikacja w zarządzaniu – prowadzenie rozmów z pracownikami, techniki udzielania feedbacku, trudne rozmowy2020.05.27-28—–> Employer branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji2020.06.01-02—–> Zarządzanie zespołem – rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole2020.06.04-05—–> First Time Manager – kompendium wiedzy menadżerów2020.06.09-10—–> Obsługa klienta – radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych2020.06.15-16—–> Budowanie systemu kompetencji2020.06.22-23—–> Nowoczesna rekrutacja i budowanie zaangażowania kandydata w procesie rekrutacji2020.06.22-23—–> Prowadzenie prezentacji, moderacja zebrań i spotkań – trening umiejętności2020.06.24-25—–> Psychologiczne aspekty obsługi klienta B2B2020.06.29-30—–> Motywowanie – rozmowa z pracownikiem, jako narzędzie motywacji


Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)


 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

06 1140 2004 0000 3102 3890 2767

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.