Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

2020.01.09-10. First Time Manager – kompendium wiedzy dla nowych menadżerów2020.01.13-14 Zwinne zarządzanie projektami – metodologia Agile Project Management2020.01.16-17 Nowe modele profesjonalnej obsługi klientów2020.01.20 Kontrola stresu w życiu zawodowym2020.01.20-21 Komunikacja i asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw2020.01.23-24 Delegowanie zadań, odpowiedzialności i uprawnień – kontrola realizacji2020.01.29-30 Asesor projektów AC DC – jak profesjonalnie przygotować i realizować AC DC2020.02.03-04 Trening umiejętności miękkich w zarządzaniu – feedback, elementy coachingu i budowanie zespołu2020.02.06-07 Sztuka prowadzenia rozmowy z pracownikiem – rozmowa jako narzędzie motywacji2020.02.10-11 Warsztat kierowniczy dla brygadzisty produkcji2020.02.12-13 Organizacja pracy własnej jako budowanie automotywacji2020.02.18-19 Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – warsztaty praktyczne2020.02.20 Warsztat Spedytora2020.02.26-27 Employer branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji2020.03.02-03 First Time Manager – kompendium wiedzy dla nowych menadżerów2020.03.04-05 Rozwiązywanie konfliktów w zespole – negocjacje i mediacje zarządcze2020.03.09-10 Techniki pracy z grupą – moderowanie dyskusji i podejmowanie decyzji2020.03.11-12 Zarządzanie zmianą – jak efektywnie przeprowadzić proces zmian w organizacji2020.03.16-17 Obsługa klienta – radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych2020.03.23-24 Warsztat dla trenera wewnętrznego – jak skutecznie prowadzić szkolenia stanowiskowe2020.03.30 Trening asertywności – jak dbając o siebie usprawnić komunikację w relacjach zawodowych


Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)


 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

06 1140 2004 0000 3102 3890 2767

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.