Formularz zgłoszeniowy


  Wybierz Szkolenie: (wymagane)

  05-06.04.2022—–> Warsztat kierowniczy dla brygadzisty – zarządzanie sytuacjami trudnymi19-20.04.2022—–> Profesjonalna obsługa klienta21-22.04.2022—–> Pierwsza pomoc psychologiczna04-05.05.2022—–> Warsztat kierowniczy dla brygadzisty – kompendium wiedzy09-10.05.2022—–> Asertywność i efektywna organizacja czasu pracy11-12.05.2022—–> Zarządzanie projektami- najlepsze praktyki kilku metodyk PMI, PRINCE2, IPMA16-17.05.2022—–> Train the trainers23-24.05.2022—–> Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy30-31.05.2022—–> Zarządzanie coachingowe – jak rozwijać pracownika i zespoł06-07.06.2022—–> Budowanie odporności psychicznej – zarządzanie stresem i kontrola emocji09-10.06.2022—–> Planowanie zmian – sprawne przeprowadzenie zespołu przez zmianęf21-22.06.2022—–> Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – warsztaty praktyczne27-28.06.2022—–> Organizacja czasu pracy menedżera – delegowanie i kontrola realizacji zadań


  Osoba kontaktowa *

  Adres email *

  Telefon

  Stanowisko *

  Dane firmy do faktury *
  Nie wypełnienie/zaznaczenie pól oznaczonych jako wymagane (*) oraz nie zaznaczenie zgody obowiązkowej spowoduje, że formularz nie wyśle Twojej wiadomości.
  Sprawdź proszę pola zanim klikniesz „WYŚLIJ”.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

   

  Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

  12 1140 2004 0000 3102 3890 2756

  Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

   

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.