Formularz zgłoszeniowy


  Wybierz Szkolenie: (wymagane)

  06-07.09.2023—–> Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów11-12.09.2023—–> Zarządzanie zespołem II – rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą i zadaniami13-14.09.2023—–> Skuteczna komunikacja – umiejętność przekonywania i argumentacji w pracy28-29.09.2023—–> Employer Branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji2023.10.04-05—–> Organizacja pracy menedżera – jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania2023.10.11-12—–> Organizacja czasu pracy2023.10.16——–> Warsztat komunikacji i wspołpracy z wykorzystaniem metodologii DISC2023.10.18-19—–> Onboarding – jak zaplanować i przeprowadzić wdrożenie nowego pracownika2023.10.02-03—–> Efektywna sprzedaż i obsługa klienta – kompendium wiedzy dla nowego handlowca2023.10.23-24—–> Zarządzanie projektami – najlepsze praktyki kilku metodyk PMI, PRINCE2, IPMA2023.10.09-10—–> Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy dla menedżerów27.10.2023——–> Sposoby radzenia sobie z emocjami, stresem i wypaleniem zawodowym2023.11.08-09—–> Warsztat kierowniczy dla brygadzisty – kompendium wiedzy2023.11.06-07—–> Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami2023.11.13-14—–> Profesjonalna obsługa klienta – czego ludzie nie znoszą w obsłudze, a za czym tęsknią2023.11.15-16—–> Asertywna komunikacja – czyli stanowcze, ale łagodnie załatwianie spraw2023.11.20——–> Efektywność osobista – budowanie profesjonalnego wizerunku zawodowego2023.11.22-23—–> Train the trainers2023.11.27-28—–> Employer Branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji2023.12.04-05—–> Zarządzanie zespołem II – rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą i zadaniami2023.12.06-07—–> Zarządzanie zespołem produkcyjnym – rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie trudnych rozmów2023.12.11——–> Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w obsłudze klienta2023.12.13-14—–> Skuteczna współpraca w grupie – narzędzia komunikacji, emocje w pracy, pokonywanie konfliktów2023.12.15——–> Sposoby radzenia sobie z emocjami, stresem i wypaleniem zawodowym w pracy2023.12.18-19—–> Autoprezentacja – wystąpienia publiczne i prowadzenie prezentacji2023.12.20-21—–> Mentoring – przygotowanie do roli mentora


  Osoba kontaktowa *

  Adres email *

  Telefon

  Stanowisko *

  Dane firmy do faktury *
  Nie wypełnienie/zaznaczenie pól oznaczonych jako wymagane (*) oraz nie zaznaczenie zgody obowiązkowej spowoduje, że formularz nie wyśle Twojej wiadomości.
  Sprawdź proszę pola zanim klikniesz „WYŚLIJ”.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

   

  Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

  12 1140 2004 0000 3102 3890 2756

  Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

   

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.