Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

14-15.06.2018 - Trening prowadzenia rozmów z pracownikami18.06.2018 - Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem w miejscu pracy21-22.06.2018 - Komunikacja i asertywność22.06.2018 - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - jak wspierać pracowników27-28.06.2018 -Profesjonalny-sprzedawca-kompendium-wiedzy28-29.06.2018 - Prowadzenie prezentacji, spotkań i zebrań warsztaty praktyczne02-07.07.2018 - Jak efektywnie przeprowadzić spotkanie handlowe - dobre praktyki i wskazówki04-05.07.2018 - Zarządzanie zmianą - jak efektywnie przeprowadzić proces zmian w organizacji?09-10.07.2018 - Rozwiązywanie konfliktów i problemów - trening dla Menadżerów23-24.07.2018 - Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej30-30.07.2018 - Wystąpienia publiczne i autoprezentacja02-03.08.2018 - Skuteczne negocjacje handlowe06-07.08.2018 - Zarządzanie zespołem - kompendium wiedzy09-10.08.2018 - Komunikacja i asertywność20-21.08.2018 - Zarządzanie projektami- najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA23-24.08.2018 - Warsztat dla trenera wewnętrznego– jak skutecznie prowadzić szkolenia stanowiskowe?03-04.09.2018 - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty /mistrza produkcji06-07.09.2018 - Efektywne techniki sprzedaży - profesjonalny handlowiec10-11.09.2018 - Sztuka prowadzenia rozmowy z pracownikiem – rozmowa jako narzędzie motywacji17-18.09.2018 - Zarządzanie coachingowe czyli jak wspierać rozwój pracowników24.09.2018 - Radzenie sobie ze stresem- jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem w pracy i życiu osobistym?


...

Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)


 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

06 1140 2004 0000 3102 3890 2767

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.