Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

2020.10.19-20—–> Komunikacja w zarządzaniu – prowadzenie rozmów z pracownikamitechniki udzielania feedbacku2020.10.26-27—–> Rozwiązywanie konflikótw i problemów w zespole. Budowanie zespołu – techniki pracy z grupą2020.10.20-21—–> Umiejętności konfrontacji w trudnych sytuacjach – czy je posiadam, jak je rozwijać2020.11.03-04—–> Komunikacja i asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw w codziennej pracy2020.11.05-06—–> Negocjacje handlowe2020.11.16-17—–> First Time Manager – kompendium wiedzy dla nowych menadżerów2020.11.16-17—–> Zwinne zarządzanie projektami – metodologia Agile Project Management2020.11.19-20—–> Nowe wyzwania w procesie rekrutacji – jak zatrudniać najlepszych pracowników online2020.11-23-24—–> Organizacja pracy menadżera – jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania2020.11.25-26—–> First Time Manager – kompendium wiedzy dla nowych menadżerów2020.12.01-02—–> Akademia Menedżer – prowadzenie rozmów podsumowujących z pracownikami2020.12.03-04—–> Zarządzanie projektami – najlepsze praktyki kilku metodyk PMI, PRINCE2, IPMA2020.12.07-08—–> Motywowanie siebie i innych – co mogę zrobić, żeby chcialo mi się chcieć2020.12.08-09—–> Employer Branding – budowanie marki pracodawcy2020.12.10-11—–> Zarządzanie czasem – czyli co zrobić, żeby efektywniej wykorzystać czas2020.12.14-15—–> Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym2020.12.16-17—–> Zarządznie coachingowe – budowanie zaangażowania pracowników


Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)
Nie wypełnienie/zaznaczenie pól oznaczonych jako wymagane (*) oraz nie zaznaczenie zgody obowiązkowej spowoduje, że formularz nie wyśle Twojej wiadomości.
Sprawdź proszę pola zanim klikniesz “WYŚLIJ”.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

12 1140 2004 0000 3102 3890 2756

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.