Formularz zgłoszeniowy


  Wybierz Szkolenie: (wymagane)

  02-03.01.2023—–> Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat brygadzisty12-13.01.2023—–> Pierwsza pomoc psychologiczna16-17.01.2023—–> Skuteczny feedback – jak udzielać informacji zwrotnej23-24.01.2023—–> Asertywność i efektywna organizacja czasu02-03.02.2023—–> Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat brygadzisty13-14.02.2023—–> Motywowanie zespołu – budowanie zaangazowania i zwiekszanie efektywności16-17.02.2023—–> Asertywna komunikacja – stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw20-21.02.2023—–> Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów22-23.02.2023—–> Employer branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji27-28.02.2023—–> Analiza i rozwiązywanie problemów w codziennej pracy06.03.2023——–> Sposoby pokonywania stresu w pracy i wypalenia zawodowego13-14.03.2023—–> Train the Trainer – szkolenie dla instruktorów wewnętrznych20-21.03.2023—–> Zarządzanie zespołem produkcyjnym – rozwiązywanie problemów i konfliktów27-28.03.2023—–> Delegowanie i egzekwowanie zadań w pracy menedżera


  Osoba kontaktowa *

  Adres email *

  Telefon

  Stanowisko *

  Dane firmy do faktury *
  Nie wypełnienie/zaznaczenie pól oznaczonych jako wymagane (*) oraz nie zaznaczenie zgody obowiązkowej spowoduje, że formularz nie wyśle Twojej wiadomości.
  Sprawdź proszę pola zanim klikniesz „WYŚLIJ”.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

   

  Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

  12 1140 2004 0000 3102 3890 2756

  Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

   

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.