Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

01-02.04.2019 - Zwinne zarzadzanie projektami (Agile Project Management)04-05.04.2019 - Zarządzanie zespołem - kompendium wiedzy08-09.04.2019 - Zarządzanie zespołem sprzedażowym15.04.2019 - Asertywność i kontrola stresu w życiu zawodowym16-17.04.2019 - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji18-19.04.2019 - Zarządzanie sobą - planowanie i organizacja pracy własnej23-24.04.2019 - Moderacja spotkań, zebrań, prezentacji – trening umiejętności08-09.05.2019 - ZARZĄDZANIE COACHINGOWE – czyli jak wspierać rozwój pracowników i skutecznie wprowadzać zmiany13-14.05.2019 - Onboarding – jak skutecznie wdrożyć i zaplanować rozwój nowego pracownika16-17.05.2019 - Prowadzanie negocjacji handlowych20-21.05.2019 - Obsługa klienta – radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych23-24.05.2019 - Komunikacja i asertywność – czyli stanowcze, ale łagodnie załatwianie spraw27-28.05.2019 - Zarządzanie zespołem - kompendium wiedzy29-30.05.2019 - Rekrutacja jako narzędzie personalne i wizerunkowe06-07.06.2019 - Zarządzanie zespołem dla zaawansowanych – motywowanie i budowanie zaangażowania10-11.06.2019 - Zarządzanie czasem menedżera – jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania12-13.06.2019 - Sprzedaż i obsługa Klienta przez telefon17-18.06.2019 - Asertywność i sztuka argumentacji24-25.06.2019 - Jak efektywnie przeprowadzić spotkanie handlowe - dobre praktyki i wskazówki26-27.06.2019 - Asesor projektów AC/DC – jak profesjonalnie przygotować i realizować AC/DC?28.06.2019 - Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji


...

Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)


 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

06 1140 2004 0000 3102 3890 2767

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.