Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

10-11.06.2019 - Zarządzanie czasem menedżera – jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania12-13.06.2019 - Sprzedaż i obsługa Klienta przez telefon17-18.06.2019 - Asertywność i sztuka argumentacji24-25.06.2019 - Jak efektywnie przeprowadzić spotkanie handlowe - dobre praktyki i wskazówki26-27.06.2019 - Asesor projektów AC/DC – jak profesjonalnie przygotować i realizować AC/DC?28.06.2019 - Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji03-04.07.2019 - Zarządzanie zespołem - kompendium wiedzy08-09.07.2019 - Profesjonalna obsługa klienta – komunikacja i asertywność15-16.07.2019 - Skuteczna organizacja pracy - planowanie i priorytetyzacja zadań18-19.07.2019 - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji22-23.07.2019 - Mentoring i programy mentoringowe w praktyce24-25.07.2019 - Zarządzanie coachingowe – jak wspierać rozwój pracowników - talentów29-30.07.2019 - Komunikacja i asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw05-06.08.2019 - Prowadzenie prezentacji - praktyczne sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy08-09.08.2019 - Niezbędnik wiedzy przyszłego menedżera12-13.08.2019 - Delegowanie i kontrola menedżerska - działania operacyjne menedżera19.08.2019 - Kontrola stresu w życiu zawodowym22-23.08.2019 - Jak efektywnie przeprowadzić spotkanie handlowe – dobre praktyki i wskazówki26-27.08.2019 - Rekrutacja jako narzędzie personalne i wizerunkowe29-30.08.2019 - Onboarding – jak skutecznie wdrożyć i zaplanować rozwój nowego pracownika04-05.09.2019 - Zwinne zarządzanie projektami - metodologia Agile Project Management09-10.09.2019 - Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce11-12.09.2019 - Prowadzenie rozmów z pracownikami - rozwiązywanie konfliktów i problemów16-17.09.2019 - Prawo pracy jako narzędzie zarządcze w przedsiębiorstwie18-19.09.2019 - Prowadzenie spotkań - techniki pracy z grupą i moderowanie dyskusji23-24.09.2019 - Zarządzanie zmianą - w stronę budowania kultury odpowiedzialności26-27.09.2019 - Asesor projektów AC/DC – jak profesjonalnie przygotować i realizować AC/DC?


...

Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)


 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

06 1140 2004 0000 3102 3890 2767

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.