Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

19-20.02.2019 - Zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji25-26.02.2019 - Jak rozmowę oceniającą zmienić w rozmowę rozwojową – warsztat praktyczny z prowadzenia rozmów z pracownikami11-12.03.2019 - Zarządzanie coachingowe czyli jak wspierać rozwój pracowników13.03.2019 - Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym19-20.03.2019 - Organizacja pracy menedżera – jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania21-22.03.2019 - Rozwiązywanie konfliktów w zespole – negocjacje i mediacje zarządcze26-27.03.2019 - Jak efektywnie przeprowadzić spotkanie handlowe - dobre praktyki i wskazówki28-29.03.2019 - Warsztat dla trenera wewnętrznego – jak skutecznie prowadzić szkolenia stanowiskowe?


...

Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)

[recaptcha class:g-recaptcha]

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

06 1140 2004 0000 3102 3890 2767

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.