Formularz zgłoszeniowy


Wybierz Szkolenie: (wymagane)

2020.07.01-02—–> First Time Manager – kompendium wiedzy menadżerów2020.07.06-07—–> Obsługa klienta – radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych2020.07.09-10—–> Przywództwo i efektywna komunikacja – jak zarządzać w zależności od sytuacji i zespołu2020.07.13-14—–> Zarządzanie czasem – czyli co zrobić, żeby efektywniej wykorzystać czas w pracy2020.07.16-17—–> Zarządzanie zmianą – jak efektywnie przeprowadzić proces zmian w organizacji2020.07.20-21—–> Warsztat dla trenera wewnętrznego– jak skutecznie prowadzić szkolenia stanowiskowe (onboarding)2020.07.30-31—–> Organizacja pracy menedżera – jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania*2020.08.03-04—–> Negocjacje handlowe2020.08.05-06—–> Zarządzanie projektami – najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA2020.08.10-11—–> Asertywność i pewność siebie – czyli stanowcze, ale łagodnie załatwianie spraw2020.08.13-14—–> Komunikacja w sprzedaży – jak zadawać pytania i SŁUCHAĆ, żeby klient chciał od nas kupować2020.08.17-18—–> Prowadzenie prezentacji, spotkań i zebrań – techniki pracy z grupą, moderowanie dyskusji – jak zainteresować i zaangażować słuchaczy2020.08.20-21—–> Motywowanie – sprawdzone narzędzia budowania zaangażowania i współodpowiedzialności pracowników2020.08.24-25—–> Warsztat kierowniczy dla brygadzisty2020.09.02—–> Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym2020.09.07-08—–> Employer branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji2020.09.10-11—–> Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole – techniki pracy z grupą2020.09.14-15—–> Komunikacja w zarządzaniu – prowadzenie rozmów z pracownikami, techniki udzielania feedbacku, komunikowanie zmian, trudne rozmowy2020.09.17-18—–> Asesor projektów AC/DC – jak profesjonalnie przygotować i realizować AC/DC?2020.09.21-22—–> Zwinne zarządzanie projektami – metodologia Agile Project Management2020.09.24-25—–> Opis procesów – matryca kompetencji, zadań, systemy zastępowalności


Osoba kontaktowa *

Adres email *

Telefon

Stanowisko *

Dane firmy do faktury * (adres, NIP)
Nie wypełnienie/zaznaczenie pól oznaczonych jako wymagane (*) oraz nie zaznaczenie zgody obowiązkowej spowoduje, że formularz nie wyśle Twojej wiadomości.
Sprawdź proszę pola zanim klikniesz “WYŚLIJ”.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 

Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

12 1140 2004 0000 3102 3890 2756

Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

 

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.