Formularz zgłoszeniowy


  Wybierz Szkolenie: (wymagane)

  2021.03.22-23—–> Wypalenie zawodowe i stres – skuteczne metody przeciwdziałania2021.03.24-25—–> Prowadzenie spotkań i prezentacji – techniki pracy z grupą2021.03.29-30—–> Nowe modele obsługi klientów – profesjonalizm, zaangażowanie i empatia2021.04.01-02—–> Komunikacja interpersonalna2021.04.08-09—–> Nowe modele obsługi klientów – profesjonalizm, zaangażowanie i empatia2021.04.12-13—–> Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy dla nowych menedżerów2021.04.15-16—–> Doskonalenie umiejętności menedżerskich2021.04.19-20—–> Zarządzanie czasem2021.04.22——–> Profilaktyka stresu w czasie pandemii2021.04.28-29—–> Rozwiązywanie konfliktów w zespole – negocjacje2021.05.07——–> Zarządzanie stresem i wypalenie zawodowe2021.05.10-11—–> Zarządzanie zmianą – jak efektywnie przeprowadzić proces zmian w organizacji2021.05.12-13—–> Employer Branding – nowoczesne narzędzia wspierające rozwój organizacji2021.05.17-18—–> Warsztat dla trenera wewnętrznego – jak skutecznie prowadzić szkolenia stanowiskowe2021.05.20-21—–> Warsztat kierowniczy dla brygadzisty produkcji2021.05.24-25—–> Asertywność i pewność siebie – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw2021.05.27-28—–> Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych2021.06.01-02—–> Przygotowanie do roli mentora2021.06.07-08—–> Komunikacja w zarządzaniu – prowadzenie rozmów z pracownikami2021.06.09-10—–> Zarządzanie zespołem – kompendium wiedzy dla nowych menedżerów2021.06.14-15—–> Doskonalenie umiejętności menedżerskich – budowanie zaangażowania pracowników2021.06.21-22—–> Zarządzanie coachingowe – czyli jak wspierać rozwój pracownika2021.06.24-25—–> Zarządzanie projektami- najlepsze praktyki kilku metodyk PMI, PRINCE2, IPMA2021.06.28-29—–> Wystąpienia publiczne i autoprezentacja


  Osoba kontaktowa *

  Adres email *

  Telefon

  Stanowisko *

  Dane firmy do faktury * (adres, NIP)
  Nie wypełnienie/zaznaczenie pól oznaczonych jako wymagane (*) oraz nie zaznaczenie zgody obowiązkowej spowoduje, że formularz nie wyśle Twojej wiadomości.
  Sprawdź proszę pola zanim klikniesz „WYŚLIJ”.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

   

  Opłatę za szkolenie należy uiścić  7 dni po wystawieniu faktury, na konto bankowe nr:

  12 1140 2004 0000 3102 3890 2756

  Faktura zostanie wystawiona w dniu realizacji szkolenia.

   

  • Rezerwację można odwołać nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • Rezygnacja w późniejszym terminie zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia zapłaty  w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
  • Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
  • Szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.