OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

High potentials - projekt dla pracowników o wysokim potencjale rozwoju

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

  Możliwość rozwoju dla pracownika w danej firmie bezpośrednio przekłada się na jego efektywność i zaangażowanie w pracę, a to przekłada się na wyniki i rozwój całej organizacji. Dlatego tak istotnym jest tworzenie pracownikom takich warunków, które pozwolą im na pełne wykorzystywanie swojego potencjału.

Projekt „HiPo” służy wyłonieniu pracowników o wysokim potencjale rozwojowym oraz tworzeniu warunków do pełnego wykorzystania ich możliwości w ramach danej organizacji. Szczegółowe cele, zakres i czas trwania projektu dopasowywane są do specyfiki i potrzeb firmy.

Niniejszy projekt przeznaczony jest dla grupy osób chcących doskonalić swoje interpersonalne umiejętności, a których rozwój może wzbogacić potencjał organizacyjny. Do głównych zagadnień realizowanych w cyklu szkoleniowym należą: komunikacja, współpraca, budowanie zespołu, efektywność osobista, umiejętności liderskie, techniki rozwiązywania problemów oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktu czy negocjacji.

Oprócz udziału w cyklu szkoleń i warsztatów narzędziowych uczestnicy mają okazję ze sobą współpracować w mniejszych grupach przy realizacji projektów optymalizacyjnych, których sami są autorami i zobowiązują się do ich pełnej realizacji od pomysłu do wdrożenia. Przy tym przedsięwzięciu uczestnicy mają zapewnione wsparcie merytoryczne ze strony wewnętrznego opiekuna (kierownika, pracownika z dłuższym stażem pracy) oraz trenera OPEN. Całość kończy się prezentacją wdrożonych projektów i uzyskanych efektów.