High potentials – projekt dla pracowników o wysokim potencjale rozwoju


          Rozwój organizacji zależy dziś w dużej mierze od tego, na ile potrafi ona stwarzać swoim pracownikom możliwość doskonalenia swoich kompetencji.

Projekt „HiPo” służy selekcji pracowników o wysokim potencjale rozwojowym oraz tworzeniu warunków do pełnego wykorzystania ich możliwości w ramach danej organizacji. Szczegółowe cele, zakres i czas trwania projektu dopasowywane są do specyfiki i potrzeb danej firmy.

Do głównych tematów realizowanych w cyklu szkoleniowym należą zagadnienia związane z: komunikacją i asertywnością, umiejętnościami menedżerskimi, radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – konfliktami, prowadzeniem negocjacji, mediacji. Niniejszy projekt przeznaczony jest dla grupy osób chcących doskonalić swoje interpersonalne umiejętności, a których rozwój może wzbogacić potencjał organizacyjny.