HUMAN RESOURCES

         

 • Zmiany w prawie pracy w 2017 roku

  Ostatnie lata obfitują w liczne zmiany dotyczące prawa pracy. Oznacza to przepisy przejściowe oraz nowe orzecznictwo prawa pracy. Nowe regulacje dotyczą nie tylko zatrudniania na podstawie umowy o pracę, ale… – czytaj więcej >>>

   

 • Zatrudnianie cudzoziemców

  Kwestia legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski od dawna budzi spore kontrowersje, często ze względu na brak zrozumienia odnośnie zmieniających się przepisów i regulacji. – czytaj więcej >>>

   

 • Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpią obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych. – czytaj więcej >>>

   

 • Trening Asesora

  Asessment i Development Center stanowią aktualnie często wykorzystywane narzędzia rekrutacyjne oraz służące do planowania dalszego rozwoju pracowników, szczególnie tych zajmujących kluczowe stanowiska w organizacjach. – czytaj więcej >>>

   

 • Rekrutacja i selekcja

  Wybór odpowiednich pracowników jest często trudny, ze względu na braki kompetencyjne kandydatów, zbyt małą ilość kandydatur, ale także z powodu braku umiejętności wśród osób rekrutujących.  – czytaj więcej >>>

   

 • Zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników

  Inwestowanie w rozwój pracowników jest bardzo istotny na współczesnym rynku pracy, runku, który staje się rynkiem pracownika. Dbanie o rozwój kadry powinien stanowić dla organizacji działanie priorytetowe, także ze względu na… – czytaj więcej >>>

   

 • Zarządzanie równościowe – pracownikami z pokolenia X, Y, Z oraz +50

  Skuteczne zarządzanie różnorodnością w organizacji to duże wyzwanie. Jednym z jej najtrudniejszych wymiarów jest uzyskanie efektywności we współpracy zespołów międzypokoleniowych. Znacząca różnica oczekiwań, – czytaj więcej >>>