OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

ASESOR PROJEKTÓW

– jak profesjonalnie przygotować się do pełnienia roli asesora w badaniach Asessment i Development Center?

Asessment i Development Center stanowią aktualnie często wykorzystywane narzędzia rekrutacyjne oraz służące do planowania dalszego rozwoju pracowników, szczególnie tych zajmujących kluczowe stanowiska w organizacjach. Sesje badań Asessment i Development Center są bardziej czasochłonnymi i kapitałochłonnymi metodami oceny poziomu kompetencji i umiejętności.
Jednakże, tego rodzaju badanie można prowadzić również w oparciu o wewnętrzne zasoby samej organizacji, warto zatem zadbać o to, by mieć wśród pracowników z działu HR lub/i na stanowiskach kierowniczych osoby przeszkolone do pełnienia ról asesorów, które będą w stanie zaobserwować w trakcie badania i w czytelny sposób opisać określone cechy i kompetencje.
W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję zapoznać się z zasadami „bycia asesorem” oraz przećwiczenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji i sporządzania raportów asessmentowych. Punktem wyjścia do doskonalenia umiejętności w tym zakresie jest udział w różnego rodzaju symulacjach, będących podstawą do dalszych dyskusji, uczenia się diagnozowania kompetencji i wyciągania wniosków. Wątek teoretyczny natomiast realizowany jest w formie mini-wykładów i dyskusji grupowych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • umiejętność obserwacji osób i sytuacji interpersonalnych;
  • umiejętność kategoryzowania zachowań;
  • umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji;
  • umiejętność stawiania hipotez i ich sprawdzania.