KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ


– jak stanowczo, ale łagodnie załatwiać codzienne sprawy?

          Na proces komunikowania się składa się szereg pośrednich umiejętności, takich jak: asertywność, umiejętność przyjmowania krytyki, wyrażania emocji czy dezaprobaty. Skuteczne komunikowanie interpersonalne stanowi kluczową kompetencję budujące inne umiejętności społeczne, jak współpraca czy przywództwo.
Podczas tego szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w tajniki rozwoju kluczowych kompetencji XXI wieku- komunikacji i asertywności.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Zasady skutecznej komunikacji.
  • Mój własny styl komunikowania się – autodiagnoza własnego stylu porozumiewania się z innymi, silne i słabe strony.
  • Asertywne wyrażanie myśli – argumentacja i perswazja, czyli jak precyzyjnie i nie agresywnie ujawniać własną opinię?
  • Techniki radzenia sobie z krytyką, gniewem i złością.