Komunikacja w zarzdzaniu


– co robić, żeby zrozumieć i być zrozumianym?

          Podstawą zarządzania zespołem jest umiejętność skutecznego zbierania i przekazywania informacji. Efektywność w obszarze zarządzania zespołem jest w dużej mierze zależna od tego, czy uda nam się porozumieć z innymi ludźmi.
Szkolenie to ma na celu wyposażenie uczestnika w narzędzia służące zwiększeniu świadomości i kompetencji dotyczących usprawnienia przepływu informacji między ludźmi.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Zasady skutecznej komunikacji (czyli co robić, aby być właściwie rozumianym).
  • Narzędzia przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych.
  • Prowadzenie rozmów z pracownikami – informacyjna, dyscyplinująca, oceniająca, rozwojowa.
  • Niebezpieczeństwa i pułapki – błędy (skąd się biorą, jak je rozpoznać i zneutralizować).
  • Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają (doskonalenie struktury porozumiewania się).
  • Znaczenie procesów komunikowania się w przedsiębiorstwie.