Konsultacje indywidualne


          Konsultacje indywidualne to spotkania z trenerem służące poszukiwaniu przyczyn pojawiających się problemów, czy trudności w obszarze funkcjonowania zawodowego, czy osobistego.

Przedmiotem konsultacji zwykle jest określony wycinek rzeczywistości, stąd często stanowią one uzupełnienie dla procesu szkolenia. Uczestnik korzystający z konsultacji może w ich trakcie przedstawić problemy dotyczące jego codziennego funkcjonowania, wspólnie z trenerem zastanowić się nad możliwymi ich przyczynami i efektywnymi sposobami radzenia sobie z trudnościami.

Zadaniem trenera jest w tym wypadku dostarczenie rzetelnej informacji zwrotnej i wskazanie innych możliwych sposobów radzenia sobie z opisywanym problemem, stąd konsultacje noszą raczej znamiona poradnictwa, w mniejszym stopniu coachingu.