Moderacja zebrań i spotkań


          Udział zewnętrznych facylitatorów (moderatorów) podczas spotkań i zebrań bywa często nieoceniony ze względu na ich profesjonalizm i obiektywizm. Uczestnicy spotkania zamiast koncentrować się na kwestiach organizacyjnych, mogą w pełni zaangażować się w jego merytorykę i skoncentrować się na omawianych tematach. Moderator dba o techniczny przebieg spotkania, pomaga usprawnić komunikację między uczestnikami, strzeże konstruktywności prowadzonych dyskusji – szczególnie, gdy spotkanie ma charakter negocjacji, zapisuje wnioski. W przypadku pojawienia się bardziej problematycznych kwestii, facylitator, jako osoba bezstronna, może pomóc osiągnąć uczestnikom kompromis lub wesprzeć ich w poszukiwaniu kooperacyjnych rozwiązań.