Motywowanie


– jak wpływać na zaangażowanie pracowników?

          Podstawowym problemem, wynikającym ze zmian na rynku pracy, jest zatrzymanie wartościowych pracowników oraz umiejętne wpływanie na ich aktywność. Od skutecznego menedżera wymaga się elastycznego dopasowania systemu motywacyjnego do specyficznych wymagań każdego pracownika.

Szkolenie to ma na celu przygotowanie menedżera do identyfikacji czynników wpływających na motywację jego podwładnych oraz wypracowanie narzędzi, za pomocą których będzie mu łatwiej zmotywować ludzi do pracy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów.
  • Sytuacje sprzyjające nagradzaniu i sprzyjające karaniu.
  • Efektywne i nieefektywne kary i pochwały.
  • Narzędzia wywierania wpływu na pracowników.