OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Audyt systemu ocen okresowych/prowadzenia rozmów okresowych

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

  Audyt systemu ocen okresowych jest formą oceny przydatności i efektywności istniejącego w danej organizacji narzędzia służącego do oceny pracowników.

Powszechnie wiadomo bowiem, że firmy przechodzą przez różne etapy rozwoju, a w związku z tym zmieniają się wartości, postawy czy umiejętności uważane za kluczowe. Istotne jest zatem, aby narzędzia służące do oceny okresowej poddawać co kilka lat analizie i aktualizacji.

Istnieją również sytuacje – szczególnie w organizacjach należących do koncernów międzynarodowych – kiedy narzędzie wypracowane centralnie należy przed implementacją zaadaptować do warunków polskich. Ważnym elementem jest też audyt procesu realizacji rozmów okresowych w firmie, ponieważ wiele zależy od tego, w jaki sposób menedżerowie przeprowadzają rozmowy oceniające.

W trakcie takiego badania audytor, obserwując menedżerów w trakcie prowadzenia rozmów okresowych z podwładnymi i sprawdza, na ile sposób prowadzenia rozmów zgodny jest ze standardem i zasadami określonymi w danej firmie.

Na bazie obserwacji tworzone są następnie raporty, a menedżerowie uzyskują informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron, błędów, jakie popełnili oraz wskazówki, na co powinni zwrócić uwagę, by doskonalić sposób prowadzenia rozmów oceniających w przyszłości.