OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Badanie 360°

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

          Metoda 360° używana jest najczęściej jako metoda „okresowego przeglądu” kompetencji „miękkich” pracowników. W systemie tym każdy z ocenianych dokonuje samooceny oraz otrzymuje informację zwrotną od osób, z którymi współpracuje. Oznacza to, że każdy uczestnik badania otrzymuje informacje pochodzące od przełożonych, podwładnych oraz kolegów zajmujących podobne stanowiska. W szerszej wersji badania prosimy o opinię także klientów zewnętrznych lub dostawców. 

Istotą badania jest to, aby osoba pełniąca funkcje kierownicze mogła dowiedzieć się, jak jest spostrzegana przez różne osoby w firmie. Informacje te mogą następnie służyć ocenionej w ten sposób osobie, by wspólnie ze swoimi przełożonymi i specjalistami z Działu HR mogła lepiej zaplanować proces doskonalenia umiejętności i dalszego rozwoju.

Zatem podstawowym celem badania jest refleksja i rozwój indywidualnych umiejętności kierowniczych – lepsze poznanie swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju. Dodatkowo projekt ten służy osobom zarządzającym firmą do lepszej orientacji w zakresie tego, jakie kompetencje w grupie menedżerów zostały dobrze opanowane, a jakie wymagają dalszego doskonalenia (w kontekście planowanych szkoleń i procesów rozwojowych). Ocena 360° oparta jest na podejściu behawioralnym, co oznacza, że jej konstrukcja dotyczy kompetencji zdefiniowanych jako obserwowalne zachowania. Uczestnikom badania daje to klarowne, zrozumiałe narzędzie potrzebne do zdefiniowania odpowiednich wymagań wobec stanowiska, a następnie do oceny pracy pracownika na tym konkretnym stanowisku. 

Istnieją również węższe warianty badania: 180°, gdzie dokonywania jest tylko samoocena i ocena przełożonych oraz 270° – samoocena, ocena przełożonych i współpracowników. Jest to świetna forma na ocenę kompetencji osób, które nie mają pod sobą podwładnych, a które pracują z innymi osobami w swoim dziale lub w innych obszarach biznesowych firmy.