OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Badanie kultury organizacji

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

          Kultura organizacyjna firm coraz częściej stanowi o ich przewadze konkurencyjnej, pozwala pozyskać organizacji specjalistów o unikatowych kompetencjach, buduje ich motywację i efektywność.

Ponadto, zoptymalizowana kultura organizacyjna buduje pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu, stanowi element zwiększonego zaufania klientów i interesariuszy względem organizacji.

Celem badania jest diagnoza obecnej i pożądanej kultury organizacyjnej. Na tej podstawie opracowywane są zalecenia rozwojowe i wdrożeniowe zarówno dla kadry zarządzającej jak i pracowników.

Podstawowym sposobem zbierania informacji są wywiady z pracownikami, obserwacja pracy oraz kwestionariusze i ankiety przeprowadzane wśród pracowników.

Dogłębne zbadanie kultury organizacyjnej pozwala na wskazanie kluczowych kompetencji organizacji, które mogą wspomagać budowanie modeli kompetencyjnych. Diagnoza służy głównie modyfikacji i poprawie działań względem pracowników, określeniu czynników wpływających na efektywną pracę, motywowanie, pozwala poznać postawy pracowników, ich lojalność w stosunku do firmy, określić poziom komunikacji między pracownikami oraz między firmą, a jej otoczeniem.