OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Badanie satysfakcji pracowniczej

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

          Badanie satysfakcji pracowniczej polega na okresowym monitorowaniu zadowolenia pracowników z różnych aspektów pracy w danej organizacji. Przeprowadzanie tego typu badań pozwala pracodawcy tworzyć takie warunki dla pracownika, aby ten pozostawał lojalnym i zaangażowanym. Pozwala to także stwarzać odpowiednie warunki dla potencjalnych kandydatów do pracy w danej firmie. 

W związku z tym wielu pracodawców systematycznie monitoruje poziom satysfakcji, prosząc pracowników o informacje zwrotne na temat tego, jak oceniają swojego pracodawcę pod kątem różnych aspektów pracy (przepływ informacji, zarządzanie, współpracę, aspekty socjalne itp.). Badanie to pozwala określić mocne i słabe strony danej organizacji i zobaczyć, z czego pracownicy są zadowoleni, a jakie czynniki obniżają satysfakcję z pracy. Uzyskane w badaniu wyniki stanowią istotną wskazówkę dla osób zarządzających, jakie działania naprawcze powinny zostać wdrożone, aby podnieść poziom satysfakcji z pracy, a co za tym idzie, poprawić atmosferę i efektywność w firmie.