OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Development Center (DC)

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

          Development Center jest najpełniejszym i najbardziej trafnym sposobem zbierania informacji o osobach reprezentujących różne stanowiska i pełniących różne funkcje w danej organizacji. Zwykle DC wykorzystywane jest jako narzędzie diagnozy mocnych i słabych stron poszczególnych menedżerów lub specjalistów, aby móc w trafny sposób zaplanować procesy rozwojowe w organizacji. W trakcie kilkugodzinnego badania uczestnicy mają okazję mierzyć się z różnymi zadaniami, które pozwolą ocenić ich potencjał w określonych wcześniej obszarach tj. komunikacja, współpraca, umiejętność kierowania zespołem, prowadzenie rozmów, umiejętność rozwiązywania konfliktów, itp. 

Zestaw i zawartość badanych kompetencji jest każdorazowo uzgadniana z Klientem. W trakcie badania uczestnicy wypełniają testy, biorą udział w zadaniach grupowych, indywidualnych oraz wywiadzie. Zachowania uczestników w trakcie badania są rejestrowane, a następnie oceniane przez asesorów zewnętrznych i wewnętrznych (specjalnie przeszkolonych pracowników tej samej firmy). 

Po zakończeniu badania przygotowywane są raporty indywidualne. Każdy z uczestników badania ma możliwość uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych. W trakcie takiego spotkania każda z uczestniczących w badaniu osób zapoznawana jest z wynikami raportu uzyskując informacje o swoich mocnych stronach i obszarach do poprawy. Bazując na uzyskanych przez poszczególne osoby wynikach można zaplanować następnie indywidualne ścieżki rozwoju dla każdej z nich zapewniając działania rozwojowe adekwatne dla stwierdzonych deficytów.