OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Wsparcie procesu rekrutacji

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

  Wsparcie procesu rekrutacji dotyczy głównie organizacji nieposiadających własnych rozbudowanych działów HR, które potrzebują pomocy na etapie rekrutacji i selekcji kandydatów. Wsparcie to może dotyczyć zarówno przeprowadzenia samego procesu rekrutacji wraz z zamieszczeniem ogłoszeń na portalach internetowych, procesu selekcji napływających aplikacji, prowadzenia w imieniu firmy rozmów rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami, jak i – w przypadku stanowisk kluczowych czy menedżerskich – przeprowadzenia badania kandydatów metodą Aseessment Center wraz z przygotowaniem raportów i rankingu kandydatów.
Uzyskanie profesjonalnej pomocy w procesie rekrutacji pozwala firmom z jednej strony oszczędzić własne zasoby poprzez outsourcing części procesu, z drugiej strony zredukować niebezpieczeństwa związane z popełnieniem błędu i upewnić się, że wybrany kandydat jest rzeczywiście w dużym stopniu dopasowany do stanowiska i zadań, jakie ma wykonywać, oraz zespołu, którego członkiem ma zostać.