OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

WEBINARY

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

    webinar - OPEN Konsultacje i SzkoleniaWebinary prowadzimy w formie 2-godzinnych spotkań online, prowadzonych przez trenera w czasie rzeczywistym. Realizujemy dedykowane, zamknięte webinary dla firm, mogą odbywać się jednorazowo lub cykliczne. Spotkanie skierowane jest do dużej grupy uczestników (to mogą być wszyscy pracownicy firmy). Podczas prezentacji uczestnicy mają możliwość uzyskania odpowiedzi na zadane pytania związanie z tematem. Po webinarze gwarantujemy dostęp do omawianej podczas spotkania prezentacji i materiałów tematycznych. Do każdego tematu przygotowujemy również spis zalecanej literatury.


Proponowane tematy webinarów:

  • „Komunikacja interpersonalna – jak budować wzajemne zrozumienie w codziennej pracy”
  • „Komunikacja międzynarodowa – jak efektywnie się komunikować uwzględniając różnice kulturowe?”
  • „Współpraca w zespole – system ról przejawiających się w grupach zadaniowych”
  • „Asertywność, czyli łagodnie, ale stanowcze załatwianie spraw”
  • „Techniki udzielania informacji zwrotnej – jak i kiedy stosować”
  • „Zarządzanie czasem – sposoby organizacji zadań i wyznaczania priorytetów”
  • „Radzenie sobie ze stresem i emocjami w pracy”
  • „Automotywacja”
  • „Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów”
  • „Pierwsza pomoc psychologiczna (psychological first aid – PFA)”