OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

ZDALNE WARSZTATY

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

    OPEN - warsztaty. Szkolenia on-line. Warsztaty zdalne są dedykowanie dla zespołów rozproszonych i mają na celu integrację uczestników, stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń, poszerzanie wiedzy i umiejętności z określonego tematu wśród pracowników. Warsztat zdalny może również być przestrzenią do podjęcia zespołowych ustaleń, np. w zakresie przepływu informacji lub poradzenia sobie w sytuacji problemowej. Dla zapewnienia efektywności warsztatu rekomendujemy małe grupy (do 8 osób) oraz aktywny udział każdej osoby z włączoną kamerą i mikrofonem. Podczas trwania warsztatu uczestnicy mają okazję poszerzyć swoją wiedzę, wziąć udział w ćwiczeniach i dyskusjach oraz poznać opinie i sposób postrzegania tematu pozostałych uczestników.

Proponowanie tematy warsztatów zdalnych:

  • „Współpraca w zespole – system ról przejawiających się w grupach zadaniowych”
  • „Komunikacja z zespole, czyli jak budować wzajemne zrozumienie w codziennej pracy”
  • „Komunikacja międzynarodowa – jak efektywnie się komunikować uwzględniając różnice kulturowe?”
  • „Sztuka argumentacji – umiejętność prowadzenia negocjacji i przekonywania innych”
  • „Feedback w zespole – jak i kiedy stosować”
  • „Efektywność osobista– zarządzanie zadaniami i budowanie kompetencji”
  • „Asertywność i radzenie sobie z krytyką”
  • „Odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem”
  • „Motywowanie siebie i innych”
  • „Natura konfliktów i sposoby ich rozwiązywania”