OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Akademia Brygadzisty/Lidera Produkcji

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

  Akademia Brygadzisty jest projektem składającym się z warsztatów oraz konsultacji indywidualnych, mających na celu stworzenie wspólnych standardów zarządzania oraz komunikacji w dziale produkcji danej firmy. Celem warsztatów jest również rozwinięcie przez brygadzistów kompetencji zarządczych oraz budowanie umiejętności usprawniających codzienną pracę tj. organizacja czasu pracy, prowadzenie zebrań, delegowanie i kontrolowanie zadań, motywowanie, prowadzenie rozmów z pracownikami, rozwiązywanie problemów i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Zarówno podczas przygotowywania projektu jaki i w jego trakcie są zaangażowani przełożeni uczestników, po to by poznać potrzeby względem projektu z ich perspektywy, zapewnić wsparcie merytoryczne – dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami oraz by przełożeni znali treści poruszanie podczas szkoleń i wiedzieli czego oczekiwać po realizacji.