OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Akademia Menedżera

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

  Akademia Menedżera jest projektem mającym na celu kaskadowe rozwinięcie umiejętności menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w danej organizacji – począwszy od Prezesów, Dyrektorów, Kierowników liniowych, na Mistrzach, Brygadzistach i Liderach zespołów skończywszy.

Realizacja projektu jest poprzedzona dogłębną analizą potrzeb rozwojowych, która może przybrać formę: wywiadów, spotkań fokusowych, ankiet, analizy wyników rozmów okresowych, badania satysfakcji pracowniczej lub 360 stopni oraz development center. Wyniki diagnozy pozwalają na dostosowanie treści szkoleniowych oraz formy realizacji do konkretnych grup odbiorców. Podczas projektu podejmowane zostają tematy związane z umiejętnościami menedżerskimi, m.in: przywództwo, komunikacja, motywowanie, organizacja pracy, rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Kolejnym elementem projektu są spotkania o charakterze warsztatowym oraz zajęcia w formie follow up’ów podsumowujące treści przekazywane na szkoleniach, mające na celu wspólne wypracowywanie rozwiązań i wniosków.

Uzupełnienie treści szkoleniowych stanowią sesje coachingowe, podczas których każdy uczestnik projektu ma możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.