Zapraszamy do newsletter'a

szkolenia otwarte 2019

Czerwiec 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
06-07.06.2019

 • ustalenie wskaźników dobrze
  określonego celu,
 • motywatory i demotywatory, czyli co
  zwiększa, a co obniża zaangażowanie
  pracowników,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
  podejmowanie i uzasadnianie decyzji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
10-11.06.2019

 • narzędzia efektywnej organizacji czasu
  menedżera,
 • różne style i sposoby egzekwowania
  i delegowania zadań,
 • umiejętność dostosowania sposobu
  przekazywania zadań do poziomu
  dojrzałości pracowników

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
12-13.06.2019

 • przygotowanie merytoryczne
  i psychologiczne do rozmów
  z Klientami przez telefon,
 • proces sprzedaży: powitanie; badanie
  potrzeb; prezentacja handlowa; rozbijanie
  zastrzeżeń klienta;
  zamknięcie sprzedaży; sprzedaż
  wiązana; pożegnanie - ćwiczenia

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
17-18.06.2019

 • asertywne wyrażanie myśli -
  argumentacja i perswazja, czyli jak
  precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać
  własną opinię;
 • narzędzia przekonywania innych;
 • umiejętne forsowanie swoich racji;

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.06.2019

 • jak prowadzić rozmowę z Klientem,
  jakich argumentów używać i jak na
  bieżąco szukać najlepszych rozwiązań
  dla siebie i Klienta,
 • warsztat + praktyczne wskazówki
  i przykłady

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.06.2019

 • planowanie przebiegu badania i dobór
  zadań dla kandydatów,
 • rola asesora -prowadzenie obserwacji,
  sporządzanie notatek, sporządzanie
  raportów – praktycznie wskazówki,
 • przekazywanie informacji zwrotnych
  osobom badanym

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
28.06.2019

 • co to jest mobbing? Co to jest
  dyskryminacja? Kiedy dochodzi do
  naruszenia dóbr osobistych?
 • mobbing: przyczyny i przejawy,
 • jak zapobiegać mobbingowi,
  dyskryminacji i radzić sobie
  z nieprawidłowościami

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

lipec 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
03-04.07.2019r.

 • Kompendium wiedzy z zakresu
  zarządzania zespołem
 • Dopasowanie stylu kierowania do
  poziomu dojrzałości zespołu
 • Wyznaczanie zadań, kontrolowanie
  realizacji, delegowanie zadań,
  rozwiązywanie problemów

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
08-09.07.2019r

 • Co robić, żeby klient czuł się dobrze
  obsłużony?
 • Asertywność w praktyce, czyli
  radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
 • Ćwiczenia prowadzenia rozmów
  z klientami w różnych sytuacjach

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
15-16.07.2019r.

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem
  działania?
 • Określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
18-19.07.2019r.

 • 2-dniowy praktyczny warsztat
  zarządczy
 • codzienna komunikacja w dziale
  produkcji – wydawanie poleceń,
  egzekwowanie, motywowanie,
  udzielanie feedbacku
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.07.2019r.

 • Umiejętności komunikacyjne mentora
  oraz zasady skutecznej komunikacji
  między mentorem a uczniem
 • Prawidłowości związane z uczeniem
  się
 • Prowadzenie rozmowy mentoringowej
  - narzędzia przekazywania
  konstruktywnych informacji zwrotnych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.07.2019r.

 • Metody zarządzania coachingowego
  i praktyczne ich użycie
 • Analiza informacji jako podstawa
  dobrego planowania rozwoju
  pracownika
 • Rozmowa coachingowa oraz
  przekazywanie informacji zwrotnych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.07.2019r.

 • Metody skutecznej komunikacji, czyli
  co robić, aby być właściwie
  rozumianym?
 • Asertywność w praktyce, czyli
  radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
 • Rola komunikatów werbalnych
  i niewerbalnych w procesie
  komunikacji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

sierpień 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
05-06.08.2019

 • Zasady prowadzenia prezentacji – co
  stosować, czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi oraz
  kierowanie poziomem energii
  uczestników spotkania
 • Symulacje i ćwiczenia doskonalące
  umiejętności pracy z grupą

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
08-09.08.2019

 • Niezbędnik wiedzy z zakresu
  zarządzania zespołem
 • Szkolenie skierowane dla nowo
  mianowanych liderów/menedżerów
  oraz osób przygotowujących się
  do awansu

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
12-13.08.2019

 • Organizowanie pracy własnej
  w kontekście delegowania zadań
 • Techniki kontroli menedżerskiej
 • Wpływ menedżera na doskonalenie
  wyników w trakcie realizacji celu
 • Egzekwowanie wyników i ocena
  rezultatów działania

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
19.08.2019

 • Źródła stresu: presja czasu, efektu,
  innych osób
 • Wzorce reakcji na stres własny
  i współpracowników
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
  – praktyczne porady, techniki,
  profilaktyka

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.08.2019

 • Jak prowadzić rozmowę z klientem,
  jakich argumentów używać?
 • Jak na bieżąco szukać najlepszych
  rozwiązań dla siebie i klienta?
 • Warsztat + praktyczne wskazówki
  i przykłady

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.08.2019

 • Wpływ technik rekrutacji na
  kształtowanie wizerunku pracodawcy
 • Różnica pomiędzy „podręcznikowym”
  a zdroworozsądkowym rozumieniem
  rekrutacji
 • Ćwiczenia i praktyczne wskazówki

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.08.2019

 • Fazy rozwoju pracowników, czyli wg
  jakich prawidłowości rozwijają się
  ludzie?
 • Planowanie rozwoju nowego
  pracownika
 • Jak uczyć? - kroki milowe w działaniu

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

wrzesień 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
04-05.09.2019r.

 • Zarządzanie projektami w oparciu
  o szybkość działania i zwinność
 • Nabycie umiejętności używania
  prostych w koncepcji technik
 • Szkolenie rozwiązuje problem
  nieuporządkowanego zarządzania
  projektami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
09-10.09.2019r.

 • Obowiązujące przepisy krajowe
  i europejskie – wszystko co trzeba
  wiedzieć przed zatrudnieniem
  cudzoziemca
 • Zatrudnienie osoby posiadającej stały
  pobyt / kartę Polaka, zatrudnienie
  cudzoziemca posiadającego status
  rezydenta UE

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
11-12.09.2019r.

 • Rodzaje rozmów: instruktażowa,
  korygująca, konsultacyjna, oceniająca,
  rozwojowa, dyscyplinująca
 • Metodologia konstruktywnych
  informacji zwrotnych – FUKO
 • Praktyczne ćwiczenia prowadzania
  rozmów w różnych sytuacjach

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.09.2019r.

 • Rozmowa o pracę a zasady ochrony
  danych osobowych
 • Prawidłowa konstrukcja umowy o
  pracę oraz dokumenty uzupełniające
 • Rozliczenie czasu pracy
 • 18-19.09.2019​Odpowiedzialność pracownika wobec
  pracodawcy

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
18-19.09.2019r.

 • Moderowanie pracy grupy
  i animowanie dyskusji grupowej,
 • Techniki np. „burzy mózgów”,
  „diagram ryby”, „5-way”, „kruszenie
  obiektu”
 • Techniki aktywizujące i stabilizujące
  grupę

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.09.19r.

 • Efektywna komunikacja w procesie
  zmian
 • Angażowanie pracowników w proces
  zmian
 • Kreatywne zarządzanie zmianą

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.09.19r.

 • Planowanie przebiegu badania i dobór
  zadań dla kandydatów
 • Rola asesora -prowadzenie
  obserwacji, sporządzanie notatek,
  sporządzanie raportów – praktycznie
  wskazówki
 • Przekazywanie informacji zwrotnych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

 • przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę badania potrzeb, dzięki temu trener może dostosować ćwiczenia do konkretnych sytuacji;
 • zajęcia prowadzone są przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie;
 • szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem filmów, ćwiczeń, gier, testów;
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • fotoprotokół -prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, wykorzystanych podczas szkolenia;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • zapewniony catering (lunch, napoje, słodki poczęstunek);
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem po szkoleniu.
TEATIME