OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

szkolenia otwarte 2022

Szkolenia otwarte - kwiecień 2022

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
05-06.04.2022 r.

 • Asertywność w zarządzaniu.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów.
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
19-20.04.2022 r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie.
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia
  sobie w różnych sytuacjach
  podczas obsługi klienta.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.04.2022 r.

 • W jakich sytuacjach udzielać wsparcia.
 • Czym jest kryzys i jak go rozpoznać.
 • Pierwsza pomoc – krok po kroku.
 • Jak dbać o siebie by móc pomagać sobie i innym.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - maj 2022

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
04-05.05.2022 r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu.
 • Skuteczna komunikacja – jak
  w sposób jasny i zrozumiały
  przekazywać zadania.
 • Kontrolowanie i delegowanie
  zadań.
 • Motywowanie pracowników.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
09-10.05.2022 r.

 • Zasady i narzędzia skutecznej
  komunikacja.
 • Asertywność – techniki.
 • Zarządzanie czasem jako
  sposób na efektywne
  osiąganie celów.
 • Organizacja pracy własnej.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
11-12.05.2022 r.

 • Poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym.
 • Praktyczne narzędzia planowania
  i organizacji projektów.
 • Personalne aspekty
  zarządzania projektami.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.05.2022 r.

 • W jakich sytuacjach udzielać wsparcia.
 • Czym jest kryzys i jak go rozpoznać.
 • Pierwsza pomoc – krok po kroku.
 • Jak dbać o siebie by móc pomagać
  sobie i innym.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.05.2022 r.

 • Dopasowanie stylu kierowania
  do dojrzałości pracownika i sytuacji.
 • Zarządzanie zadaniami –
  delegowanie i monitorowanie.
 • Komunikacja w zarzadzaniu -
  uzasadnianie decyzji, feedback.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
30-31.05.2022 r.

 • Coaching w zarządzaniu.
 • Wyznaczanie celów
  i organizowanie pracy.
 • Diagnoza sytuacji i dojrzałości
  pracownika.
 • Rozmowy coachingowe.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - czerwiec 2022

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
06-07.06.2022 r.

 • Emocje w pracy i ich wpływ
  na współpracę w zespole.
 • Mój sposób reagowania
  na stres własny i innych osób
  w organizacji – elementy
  diagnostyczne.
 • Techniki asertywności.
 • Konflikty i napięcia w pracy.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
09-10.06.2022 r.

 • Psychologia zarządzania zmianami.
 • Zmiany w organizacji.
 • Konsekwencje zmian w organizacji.
 • Przewodzenie zmianom.
 • Kreatywne zarządzanie zmianą.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.06.2022 r.

 • Ogólne zasady prowadzenia szkoleń
  – co stosować, a czego unikać?
 • Projektowanie zajęć.
 • Sposoby koncentrowania
  uwagi słuchaczy.
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnymi podczas prowadzenia
  szkoleń.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.06.2022 r.

 • Wyznaczanie celów.
 • Skuteczna i nieskuteczna
  organizacja pracy.
 • Delegowanie zadań.
 • Kontrola i egzekwowanie zadań.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 4 do 8 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME