Zapraszamy do newsletter'a

szkolenia otwarte 2019

kwiecień 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
01-02.04.2019

 • zarządzania projektami w oparciu
  o szybkość działania i zwinność,
 • szkolenie rozwiązuje problem
  nieuporządkowanego i przypadkowego
  zarządzania projektami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
04-05.04.2019

 • Niezbędnik wiedzy z zakresu
  zarządzania
 • Jak skutecznie zarządzać,
  egzekwować i delegować zadania
  oraz motywować zespół?

  2-dniowe warsztaty menedżerskie +
  praktyczne wskazówki i liczne case
  studies.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
08-09.04.2019

 • tworzenie strategii sprzedaży
  (ustalanie priorytetów i kryteriów),
 • wyznaczania celów,
 • organizacja własnego czasu pracy
  i zespołu handlowców,
 • motywowanie handlowców

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
15.04.2019

 • sposoby radzenie sobie ze stresem,
 • asertywność w pracy - czyli
  stanowcze, ale łagodne załatwianie
  codziennych spraw,
 • ćwiczenia praktyczne

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.04.2019

 • 2-dniowy praktyczny warsztat
  zarządczy,
 • codzienna komunikacja w dziale
  produkcji – wydawanie poleceń,
 • kontrola, egzekwowanie,
  motywowanie, udzielanie feedbacku,
  sytuacje trudne

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
18-19.04.2019

 • jak lepiej planować swoją pracę?
 • jak ustalić hierarchię zadań?
 • jak radzić sobie z odwlekaniem
  działania?
 • wiedza + praktyczne ćwiczenia

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.04.2019

 • zasady prowadzenia moderacji - co
  stosować, a czego unikać?
 • sposoby koncentrowania uwagi oraz
  kierowanie poziomem energii
  uczestników spotkania

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Maj 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
08-09.05.2019

 • metody zarządzania coachingowego
  i praktyczne ich użycie
 • coaching jako zarządzanie zmianą –
  czyli jak wprowadzać zmiany i radzić
  sobie z oporem pracowników

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
13-14.05.2019

 • fazy rozwoju pracowników, czyli
  według jakich prawidłowości rozwijają
  się ludzie w organizacjach,
 • jak uczyć? – kroki milowe w działaniu,
 • planowanie dalszego rozwoju nowego
  pracownika

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.05.2019

 • komunikacja z klientem / partnerem
  biznesowym,
 • przygotowanie do negocjacji,
 • style prowadzenie negocjacji,
 • gry negocjacyjne,
 • ćwiczenia i praktycznie wskazówki

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20-21.05.2019

 • umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem - sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie,
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.05.2019

 • metody skutecznej komunikacji– czyli
  co robić, aby być właściwie
  rozumianym?
 • asertywność w praktyce, czyli
  radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.05.2019

 • niezbędnik wiedzy z zakresu
  zarządzania zespołem,
 • szkolenie skierowanie dla nowo
  mianowanych liderów/ menedżerów,
  osób przygotowujących się do awansu
  lub/i menedżerów z krótkim stażem
  pracy

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.05.2019

 • wpływ technik rekrutacji na
  kształtowanie wizerunku pracodawcy,
 • różnica pomiędzy „podręcznikowym”,
  a zdroworozsądkowym rozumieniem
  rekrutacji,
 • ćwiczenia i praktycznie wskazówki

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Czerwiec 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
06-07.06.2019

 • ustalenie wskaźników dobrze
  określonego celu,
 • motywatory i demotywatory, czyli co
  zwiększa, a co obniża zaangażowanie
  pracowników,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
  podejmowanie i uzasadnianie decyzji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
10-11.06.2019

 • narzędzia efektywnej organizacji czasu
  menedżera,
 • różne style i sposoby egzekwowania
  i delegowania zadań,
 • umiejętność dostosowania sposobu
  przekazywania zadań do poziomu
  dojrzałości pracowników

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
12-13.06.2019

 • przygotowanie merytoryczne
  i psychologiczne do rozmów
  z Klientami przez telefon,
 • proces sprzedaży: powitanie; badanie
  potrzeb; prezentacja handlowa; rozbijanie zastrzeżeń klienta;
  zamknięcie sprzedaży; sprzedaż
  wiązana; pożegnanie - ćwiczenia

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
17-18.06.2019

 • asertywne wyrażanie myśli -
  argumentacja i perswazja, czyli jak
  precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać
  własną opinię;
 • narzędzia przekonywania innych;
 • umiejętne forsowanie swoich racji;

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.06.2019

 • jak prowadzić rozmowę z Klientem,
  jakich argumentów używać i jak na
  bieżąco szukać najlepszych rozwiązań
  dla siebie i Klienta,
 • warsztat + praktyczne wskazówki
  i przykłady

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.06.2019

 • planowanie przebiegu badania i dobór
  zadań dla kandydatów,
 • rola asesora -prowadzenie obserwacji,
  sporządzanie notatek, sporządzanie
  raportów – praktycznie wskazówki,
 • przekazywanie informacji zwrotnych
  osobom badanym

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
28.06.2019

 • co to jest mobbing? Co to jest
  dyskryminacja? Kiedy dochodzi do
  naruszenia dóbr osobistych?
 • mobbing: przyczyny i przejawy,
 • jak zapobiegać mobbingowi,
  dyskryminacji i radzić sobie
  z nieprawidłowościami

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

 • przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę badania potrzeb, dzięki temu trener może dostosować ćwiczenia do konkretnych sytuacji;
 • zajęcia prowadzone są przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie;
 • szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem filmów, ćwiczeń, gier, testów;
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • fotoprotokół -prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, wykorzystanych podczas szkolenia;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • zapewniony catering (lunch, napoje, słodki poczęstunek);
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem po szkoleniu.
TEATIME