OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

szkolenia otwarte 2021

Szkolenia otwarte - wrzesień 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
06-07.09.2021 r.

 • Organizacyjne i psychologiczne
  pozamaterialne i pozapłacowe
  czynniki motywacji.
 • Rozpoznawanie indywidualnych
  czynników motywujących– lista
  potencjalnych motywatorów.
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni.
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00 - 16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
09-10.09.2021 r.

 • Zarządzanie projektami
  w oparciu o szybkość
  działania i zwinność.
 • Opanowanie prostego,
  nieobarczonego biurokracją
  i przemyślanego zarządzania
  projektami.
 • Poznanie praktycznych narzędzi
  i metod pracy, dzięki którym
  wykorzystywany jest potencjał
  pracowników.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
13-14.09.2021 r.

 • Umiejętność właściwego doboru
  metod rozwiązywania konfliktu
  w zależności od sytuacji, problemu
  i zaangażowanych w konflikt osób.
 • Ćwiczenie rozmów służących
  rozwiązaniu sytuacji konfliktowej.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16.09.2021 r.

 • Zasady autoprezentacji.
 • Przygotowanie do wystąpienia.
 • Praktyczne umiejętności
  prowadzenia prezentacji.
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnymi podczas wystąpień
  publicznych.

720
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20-21.09.2021 r.

 • Moderowanie pracy grupy
  i animowanie dyskusji grupowej.
 • Techniki np. „burzy mózgów”,
  „diagram ryby”, „5-way”,
  „kruszenie obiektu”.
 • Techniki aktywizujące
  i stabilizujące grupę.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.09.2021 r.

 • Metody zarządzania coachingowego
  i praktyczne ich użycie.
 • Analiza informacji jako podstawa
  dobrego planowania rozwoju
  pracownika.
 • Ćwiczenia prowadzenia rozmów
  coachingowych.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.09.2021 r.

 • Znaczenie Employer Brandingu –
  jakie są korzyści ze świadomego
  budowania marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - październik 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
04-05.10.2021 r.

 • Dopasowanie stylu kierowania
  do dojrzałości pracownika i sytuacji.
 • Zarządzanie zadaniami –delegowanie
  i monitorowanie.
 • Komunikacja w zarzadzaniu -
  uzasadnianie decyzji, feedback.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni.
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
07-08.10.2021 r.

 • Organizacyjne i psychologiczne
  pozamaterialne i pozapłacowe
  czynniki motywacji.
 • Rozpoznawanie indywidualnych
  czynników motywujących– lista
  potencjalnych motywatorów.
 • Motywacyjna funkcja
  informacji zwrotnych.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
11-12.10.2021 r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie
  w różnych sytuacjach podczas
  obsługi klienta.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
14-15.10.2021 r.

 • Narzędzia komunikacyjne
  w prowadzeniu rozmowy
  z pracownikiem.
 • Przekazywanie konstruktywnych
  informacji zwrotnych.
 • Ocena pracownika – główne zagrożenia,
  czyli jak uniknąć błędów
  w sytuacji oceniania

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
18-19.10.2021 r.

 • Autodiagnoza własnej motywacji
  do działania w pracy i życiu prywatnym.
 • Wyznaczanie sobie celów
  zawodowych i prywatnych.
 • Zasoby i ograniczenia różnych
  stylów zarządzania sobą.
 • Asertywność w praktyce.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
21-22.10.2021 r.

 • Elementy budowania
  i konsolidowania zespołów.
 • Prawidłowości w cyklu życia zespołu -
  etapy rozwoju zespołu.
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne
  tam, gdzie informacje nie przepływają.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
27-28.10.2021 r.

 • Analiza potrzeb rekrutacyjnych.
 • Śledzenie trendów na rynku pracy.
 • Kryteria skutecznej selekcji
  kandydatów.
 • Metody i narzędzia przeprowadzania
  rozmowy kwalifikacyjnej.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

Szkolenia otwarte - LISTOPAD 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
04-05.11.2021 r.

 • Sposoby wyznaczania celów.
 • Wdrażanie i egzekwowanie
  decyzji zarządczych.
 • Skuteczne organizacja pracy.
 • Delegowanie zadań.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni.
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
08-09.11.2021 r.

 • Metody zarządzania coachingowego
  i praktyczne ich użycie.
 • Narzędzia przekazywania informacji
  zwrotnych
 • Ćwiczenia prowadzenia rozmów
  coachingowych.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
15-16.11.2021 r.

 • W jaki sposób rozwijać umiejętności
  analityczne?
 • Rozwiązywanie problemów - czyli jak
  osiągać cele budując współpracę
 • Kreatywność w budowaniu
  rozwiązań problemów

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
19 i 26.11.2021 r.

 • Planowanie wdrożenia nowego
  pracownika.
 • Jak uczyć? – kroki milowe
  w działaniu
 • Praktyczne zasady przekazywania
  informacji - co stosować, a czego
  unikać?

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
22-23.11.2021 r.

 • Metody skutecznej komunikacji,
  czyli co robić, aby być właściwie
  rozumianym.
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania.
 • Asertywność w praktyce, radzenie
  sobie w różnych sytuacjach.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
24-25.11.2021 r.

 • Planowanie przebiegu badania
  i dobór zadań dla kandydatów.
 • Rola asesora - prowadzenie obserwacji,
  sporządzanie notatek, sporządzanie
  raportów – praktycznie wskazówki.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych
  osobom badanym.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
29-30.11.2021 r.

 • Znaczenie Employer Brandingu – jakie
  są korzyści ze świadomego budowania
  marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Szkolenia otwarte - GRUDZIEŃ 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
01-02.12.2021 r.

 • Techniki skutecznej komunikacji.
 • Rola feedbacku.
 • Dopasowanie komunikatów.
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam,
  gdzie informacje nie przepływają.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni.
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
07-08.12.2021 r.

 • Moderowanie pracy grupy
  i animowanie dyskusji grupowej.
 • Techniki aktywizujące i stabilizujące
  grupę.
 • Trening - ćwiczenia doskonalące
  umiejętności pracy z grupą.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
09-10.12.2021 r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu.
 • Skuteczna komunikacja – jak
  w sposób jasny i zrozumiały
  przekazywać zadania.
 • Kontrolowanie i delegowanie zadań.
 • Motywowanie pracowników.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
13-14.12.2021 r.

 • Umiejętność właściwego doboru
  metod rozwiązywania konfliktu
  w zależności od sytuacji, problemu
  i zaangażowanych w konflikt osób.
 • Ćwiczenie rozmów służących
  rozwiązaniu sytuacji konfliktowej.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
16-17.12.2021 r.

 • Identyfikacja własnych mocnych
  i słabych stron w obszarze
  organizacji pracy.
 • Techniki planowania czasu.
 • Ustalenie priorytetów.
 • Sposoby radzenia sobie
  z odwlekaniem działania.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
20-21.12.2021 r.

 • Ogólne zasady prowadzenia szkoleń –
  co stosować, a czego unikać?
 • Projektowanie zajęć.
 • Sposoby koncentrowania uwagi
  słuchaczy.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  podczas prowadzenia szkoleń.

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Poznań
27-28.12.2021 r.

 • Emocje w pracy i ich wpływ na
  współpracę w zespole
 • Mój sposób reagowania na stres
  własny i innych osób w organizacji
  – elementy diagnostyczne
 • Techniki asertywności
 • Konflikty i napięcia w pracy

1440
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
8:30 - 15:30

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 4 do 8 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME
Szybki kontakt!
+
Wyślij!