OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

szkolenia otwarte 2021

Szkolenia otwarte - kwiecień 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

01-02.04.2021 r.

 • Podstawowe zasady skutecznej
  komunikacji.
 • Mój własny styl komunikowania się
  – autodiagnoza własnego stylu
  porozumiewania się z innymi.
 • Sposoby radzenia sobie
  z niejednoznacznością.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni.
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00 - 16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
08-09.04.2021 r.

 • Czego oczekują współcześni klienci?
 • Jak rozwijać rozmowę z klientem.
 • Jak zachować się podczas reklamacji
  lub zastrzeżeń.
 • Pewność siebie i asertywność
  w obsłudze klienta.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

12-13.04.2021 r.

 • Budowanie autorytetu.
 • Dopasowanie stylu kierowania
  do zespołu i sytuacji.
 • Zarządzanie zadaniami – delegowanie
  i monitorowanie.
 • Komunikacja w zarzadzaniu -
  podejmowanie i uzasadnianie decyzji,
  feedback.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
15-16.04.2021 r.

 • Wyznaczanie celów.
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań.
 • Budowanie zaangażowania
  pracowników.
 • Prowadzenie rozmów – trening
  udzielania feedbacku.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

19-20.04.2021 r.

 • Techniki planowania czasu.
 • Sposoby radzenia sobie
  z odwlekaniem działania.
 • Praca zdalna – jak się w niej odnaleźć.
 • Elementy dbałości o komfort pracy
  w trybie home-office.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni

godziny
trwania
10:00-13:15

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE


22.04.2021 r.

 • Sposoby reagowania na stres własny
  i innych osób.
 • Techniki redukujące poziom stresu.
 • Trudności związane z ograniczeniem
  bezpośrednich relacji społecznych.

400
PLN
+23%
VAT

1 dzień

godziny trwania
10:00 - 13:30

zapisz się

Poznań
28-29.04.2021 r.

 • Umiejętność właściwego doboru
  metod rozwiązywania konfliktu
  w zależności od sytuacji, problemu
  i zaangażowanych w konflikt osób.
 • Ćwiczenie rozmów służących
  rozwiązaniu sytuacji konfliktowej.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni

godziny trwania 
jednego dnia:

9:00-16:00

 

zapisz się

Szkolenia otwarte - maj 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
07.05.2021 r.

 • Analiza indywidualnych stresorów
  i technik radzenia sobie ze stresem.
 • Tworzenie własnej strategii
  prozdrowotnej.
 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego.

800
PLN
+23%
VAT

1 dzień

godziny
trwania:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
10-11.05.2021 r.

 • Psychologia zarządzania zmianami.
 • Naturalne konsekwencje zmian.
 • Przewodzenie zmianom.
 • Kreatywne zarządzanie zmianą.

1400
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

12-13.05.2021 r.

 • Znaczenie Employer Brandingu
  – jakie są korzyści ze świadomego
  budowania marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni

godziny trwania
jednego dnia:
10:00 - 13:15

zapisz się

Poznań
17-18.05.2021 r.

 • Zasady prowadzenia szkoleń -
  co stosować, a czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi
  słuchaczy.
 • Zasady przekazywania informacji
  zwrotnych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20-21.05.2021 r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu.
 • Komunikacja w zarządzaniu – podział
  zadań, egzekwowanie, udzielanie
  feedbacku.
 • Radzenie sobie w sytuacjach
  trudnych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.05.2021 r.

 • Metody skutecznej komunikacji,
  czyli co robić, aby być właściwie
  rozumianym.
 • Asertywność w praktyce, radzenie
  sobie w różnych sytuacjach.
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.05.2021 r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie.
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie
  w różnych sytuacjach podczas obsługi
  klienta.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni

godziny trwania 
jednego dnia:

9:00-16:00

 

zapisz się

Szkolenia otwarte - czerwiec 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

01-02.06.2021 r.

 • Cele i zasady mentoringu.
 • Podstawowe umiejętności
  komunikacyjne mentora.
 • Modele uczenia się.
 • Narzędzia przekazywania
  informacji zwrotnych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
07-08.06.2021 r.

 • Techniki skutecznej komunikacji.
 • Rola feedbacku.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Trening prowadzenia rozmów
  z pracownikami.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
09-10.06.2021 r.

 • Budowanie autorytetu.
 • Dopasowanie stylu kierowania
  do zespołu i sytuacji.
 • Zarządzanie zadaniami –
  delegowanie i monitorowanie.
 • Komunikacja w zarzadzaniu -
  podejmowanie i uzasadnianie
  decyzji, feedback.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
14-15.06.2021 r.

 • Motywacja i cele - wyznaczanie celów
  i organizowanie pracy.
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych.
 • Ćwiczenia prowadzenia rozmów
  rozwojowych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.06.2021 r.

 • Metody zarządzania coachingowego
  i praktyczne ich użycie.
 • Analiza informacji jako podstawa
  dobrego planowania rozwoju
  pracownika.
 • Ćwiczenia prowadzenia rozmów
  coachingowych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.06.2021 r.

 • Zapoznanie się z istotą i zasadami
  zarządzania projektem.
 • Poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym.
 • Sposoby definiowania
  i szczegółowego planowania projektu.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
28-29.06.2021 r.

 • Podstawowe zasady autoprezentacji.
 • Przygotowanie do wystąpienia.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia
  prezentacji.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  podczas wystąpień publicznych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

 

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME