Zapraszamy do newsletter'a

szkolenia otwarte 2020

Szkolenia otwarte - CZERWIEC 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
01-02.06.2020r.

 • Umiejętność rozładowywania
  konfliktów i napięć
 • Rozmowa służąca rozwiązaniu
  sytuacji konfliktowej
 • Radzenie sobie z trudnymi
  sytuacjami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
04-05.06.2020r.

 • Budowanie wiarygodności w
  relacjach z pracownikami
 • Dopasowanie stylu kierowania
  do zespołu i sytuacji
 • Kontrola i egzekwowanie -
  delegowanie zadań,
  weryfikowanie efektów działania,
  poszukiwanie usprawnień

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
09-10.06.2020r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie
 • Ćwiczenie umiejętności
  radzenia sobie w różnych
  sytuacjach podczas obsługi klienta

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
15-16.06.2020r.

Budowanie systemu
kompetencji

 • Po co w firmie system kompetencji?
 • Model kompetencyjny – rodzaje kompetencji.
 • Sposób pracy podczas budowania
  i wdrażania systemu kompetencji.
 • KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ - budowanie
  MODELU KOMPETENCJI – jak pracuje
  grupa projektowa?

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.06.2020r.

 • W pogoni za kandydatem – śledzenie
  trendów na rynku pracy
 • Metody i narzędzia do
  przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • Efektywny i efektowny onboarding
 • Jak mierzysz, tak dostajesz – analityka HR

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.06.2020r.

 • Zasady prowadzenia prezentacji
  – co stosować, czego unikać?

 • Sposoby koncentrowania uwagi
  oraz kierowanie poziomem
  energii uczestników spotkania

 • Symulacje i ćwiczenia
  doskonalące umiejętności
  pracy z grupą

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.06.2020r.

 • Jak budować relacje z klientem
  oparte na partnerstwie w biznesie
  i jak bronić się przed wpływem
  i manipulacją?
 • Dopasowanie i prowadzenie – czyli jak
  zdefiniować Klienta i jak do niego trafić?
  Narzędzia komunikacji i wpływu.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.06.2020r.

 • Motywacja i cele - wyznaczanie celów
  i organizowanie pracy
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych
 • Ćwiczenia prowadzenia
  rozmów rozwojowych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - LIPIEC 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
01-02.07.2020r.

 • Budowanie wiarygodności
  w relacjach z pracownikami
 • Dopasowanie stylu kierowania do
  zespołu i sytuacji
 • Jak rozmawiać z pracownikami? –
  udzielanie informacji zwrotnej,
  podejmowanie i uzasadnianie
  decyzji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
06-07.07.2020r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia
  sobie w różnych sytuacjach podczas
  obsługi klienta

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
09-10.07.2020r.

 • Komunikacyjne narzędzia budowania
  kooperacji
 • Narzędzia przekazywania tzw.
  konstruktywnego feedbacku
 • Doskonalenie struktury
  porozumiewania się, radzenie sobie
  z blokadami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
13-14.07.2020r.

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem
  działania?
 • Określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.07.2020r

 • Psychologia zarządzania zmianami
 • Naturalne konsekwencje zmian
 • Kreatywne zarządzanie zmianą
 • Angażowanie pracowników w proces
  zmian

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20-21.07.2020r.

 • Zasady prowadzenia szkoleń - co
  stosować, a czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi
  słuchaczy
 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach
  podczas realizacji szkoleń wew.

1450
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
30-31.07.2020r.

 • Sposoby wyznaczania celów
 • Wdrażanie i egzekwowanie decyzji
  zarządczych
 • Skuteczne organizacja pracy
 • Delegowanie zadań

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - SIERPIEŃ 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
03-04.08.2020r.

Negocjacje handlowe

 • Narzędzia negocjacyjne
 • Przełamywanie barier
  negocjacyjnych
 • Zagrożenia dla procesu negocjacji,
  czyli jak radzić sobie z trudnymi
  sytuacjami i emocjami w ich trakcie

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
05-06.08.2020r.

Zarządzanie projektami
- najlepsze praktyki
kilku metodyk: PMI,
PRINCE2, IPMA

 • Zapoznanie się z istotą i zasadami
  zarządzania projektem
 • Poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym
 • Sposoby definiowania
  i szczegółowego planowania projektu

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
10-11.08.2020r.

Asertywność i pewność
siebie – czyli
stanowcze, ale łagodnie
załatwianie spraw

 • Metody skutecznej komunikacji, czyli
  co robić, aby być właściwie
  rozumianym
 • Asertywne wyrażanie emocji
 • Argumentacja jako narzędzia
  przekonywania

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
13-14.08.2020r.

Komunikacja w
sprzedaży – jak
zadawać pytania i
SŁUCHAĆ, żeby klient
chciał od nas kupować

 • Sprzedaż jako proces oparty na
  dialogu,
 • „Warsztat handlowca” - słuchanie,
  znaczenie pytań parafrazowanie
 • Sposoby zachęcania klienta do
  otwartości i zaangażowania w proces
  sprzedaży

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
17-18.08.2020r.

Prowadzenie
prezentacji, spotkań
i zebrań - techniki pracy
z grupą, moderowanie
dyskusji – jak
zainteresować
i zaangażować
słuchaczy

 • Zasady prowadzenia prezentacji – co
  stosować, czego unikać
 • Sposoby koncentrowania uwagi oraz
  kierowanie poziomem energii
  uczestników spotkania
 • Symulacje i ćwiczenia doskonalące
  umiejętności pracy z grupą

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20-21.08.2020r.

Motywowanie -
sprawdzone narzędzia
budowania
zaangażowania i
współodpowiedzialności
pracowników*

 • Motywowanie pracowników
 • Diagnozowanie dojrzałości zespołu -
  właściwy dobór zadań
 • Prowadzenie rozmów z
  pracownikami
 • Budowanie zespołu
 • Role grupowe

1450
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.08.2020r.

Warsztat kierowniczy
dla brygadzisty

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu
 • Codzienna komunikacja w dziale
  produkcji – podział zadań,
  egzekwowanie, motywowanie,
  udzielanie feedbacku
 • Radzenie sobie w sytuacjach
  trudnych i nietypowych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - WRZESIEŃ 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
02.09.2020r.

Radzenie sobie ze
stresem
i wypaleniem
zawodowym

 • Źródła stresu i wzorce reakcji na
  stres w pracy
 • Mój sposób reagowania na stres vs.
  innych osób w organizacji
 • Praktyczne sposoby radzenie sobie
  ze stresem i wypaleniem
  zawodowym

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
07-08.09.2020r.

Employer branding –
nowoczesne narzędzia
wspierające rozwój
organizacji

 • Znaczenie Employer Brandingu –
  jakie są korzyści ze świadomego
  budowania marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
10-11.09.2020r.

Rozwiązywanie
konfliktów
i problemów w zespole -
techniki pracy z grupą*

 • Umiejętność rozładowywania
  konfliktów i napięć
 • Rozmowa służąca rozwiązaniu
  sytuacji konfliktowej
 • Radzenie sobie z trudnymi
  sytuacjami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
14-15.09.2020r.

Komunikacja
w zarządzaniu -
prowadzenie rozmów z
pracownikami, techniki
udzielania feedbacku,
komunikowanie zmian,
trudne rozmowy

 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych
 • Kontrolowanie i delegowanie zadań
 • Prowadzenie rozmów z
  pracownikami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
17-18.09.2020r.

Asesor projektów
AC/DC – jak
profesjonalnie
przygotować i
realizować AC/DC?

 • Planowanie przebiegu badania
  i dobór zadań dla kandydatów
 • Rola asesora -prowadzenie
  obserwacji, sporządzanie notatek,
  sporządzanie raportów – praktycznie
  wskazówki
 • Przekazywanie informacji zwrotnych
  osobom badanym

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.09.2020r.

Zwinne zarządzanie
projektami -
metodologia Agile
Project Management

 • Zarządzanie projektami w oparciu
  o szybkość działania i zwinność
 • Nabycie umiejętności używania
  prostych w koncepcji technik
 • Szkolenie rozwiązuje problem
  nieuporządkowanego zarządzania
  projektami

1450
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.09.2020r.

Opis procesów –
matryca kompetencji,
zadań, systemy
zastępowalności

 • Opis procesów – dlaczego jest ważny
  i do czego potrzebny
 • Sposób pracy podczas tworzenia
  opisów procesów – praktyczne
  wskazówki
 • Model kompetencyjny – rodzaje
  kompetencji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

* szkolenia w ramach cyklu: Akademia Menadżera

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

 • przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę badania potrzeb, dzięki temu trener może dostosować ćwiczenia do konkretnych sytuacji;
 • zajęcia prowadzone są przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie;
 • szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem filmów, ćwiczeń, gier, testów;
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • fotoprotokół -prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, wykorzystanych podczas szkolenia;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • zapewniony catering (lunch, napoje, słodki poczęstunek);
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem po szkoleniu.
TEATIME