Zapraszamy do newsletter'a

szkolenia otwarte 2020

“Szanowni Państwo,

w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną informujemy, że szkolenia otwarte (w grupie pracowników różnych firm) w formie stacjonarnej są zawieszone. Zapraszamy do kontaktu, w celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu stacjonarnym w przyszłości lub skorzystania z formy indywidulanej. Polecamy również udział w szkoleniach zdalnych.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół OPEN

Szkolenia otwarte - PAŹDZIERNIK 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

SZKOLENIE
ZDALNE

08-09.10.2020 r.

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem działania?
 • Określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni.
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się na szkolenie otwarte

SZKOLENIE
ZDALNE

12-13.10.2020 r.

 • Metody skutecznej komunikacji,
  czyli co robić, aby być właściwie rozumianym.
 • Asertywne wyrażanie emocji.
 • Argumentacja jako narzędzia przekonywania.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

Poznań

13-14.10.2020 r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu.
 • Codzienna komunikacja w dziale
  produkcji – podział zadań,
  egzekwowanie, motywowanie,
  udzielanie feedbacku.
 • Radzenie sobie w sytuacjach
  trudnych i nietypowych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

19-20.10.2020 r.

 • Zasady skutecznej komunikacji
  w zarządzaniu.
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych.
 • Kontrolowanie i delegowanie zadań.
 • Prowadzenie rozmów
  z pracownikami.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

20-21.10.2020 r.

 • Asertywność, czyli stanowcze, ale
  łagodne załatwianie codziennych
  spraw.
 • Radzenie sobie z presją i manipulacją.
 • Rola właściwych relacji w miejscu
  pracy.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

Poznań

26-27.10.2020 r.

 • Umiejętność rozładowywania
  konfliktów i napięć.
 • Prawidłowości w cyklu życia zespołu
  - etapy rozwoju zespołu.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
  w zespole.

1450
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

27-28.10.2020 r.

 • Narzędzia skutecznej komunikacji
  – komunikat „Ja”, zadawanie pytań,
  parafraza, ustalanie priorytetów.
 • Aktywne słuchanie jako sposób
  zbierania informacji.
 • Zasady i techniki przekazywania
  informacji zwrotnych – FUKO
  w praktyce.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni.
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

Szkolenia otwarte - listopad 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

03-04.11.2020 r.

 • Metody skutecznej komunikacji,
  czyli co robić, aby być właściwie
  rozumianym?
 • Asertywność w praktyce, radzenie
  sobie w różnych sytuacjach.
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań

05-06.11.2020 r.

 • Narzędzia negocjacyjne.
 • Przełamywanie barier negocjacyjnych.
 • Zagrożenia dla procesu negocjacji,
  czyli jak radzić sobie z trudnymi
  sytuacjami i emocjami.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

16-17.11.2020 r.

 • Budowanie wiarygodności
  w relacjach z pracownikami.
 • Dopasowanie stylu kierowania
  do zespołu i sytuacji.
 • Jak rozmawiać z pracownikami?
  – udzielanie informacji zwrotnej,
  podejmowanie i uzasadnianie decyzji.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

16-17.11.2020 r.

 • Zarządzanie projektami w oparciu
  o szybkość działania i zwinność.
 • Opanowanie prostego,
  nieobarczonego biurokracją
  i przemyślanego zarządzania
  projektami.
 • Poznanie praktycznych narzędzi
  i metod pracy, dzięki którym
  wykorzystywany jest potencjał
  pracowników.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

19-20.11.2020 r.

 • Korzyści i bariery komunikacji
  zdalnej.
 • Rekrutacja zdalna – tworzenie
  instrukcji i schematów działania.
 • Wykorzystanie elementów
  grywalizacji – scenariusze gier
  w służbie rekrutacji.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

Poznań

23-24.11.2020 r.

 • Sposoby wyznaczania celów.
 • Wdrażanie i egzekwowanie decyzji
  zarządczych.
 • Skuteczne organizacja pracy.
 • Delegowanie zadań.

1450
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

25-26.11.2020 r.

 • Budowanie wiarygodności
  w relacjach z pracownikami.
 • Dopasowanie stylu kierowania do
  zespołu i sytuacji.
 • Jak rozmawiać z pracownikami? –
  udzielanie informacji zwrotnej,
  podejmowanie i uzasadnianie decyzji.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

Szkolenia otwarte - grudzień 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

SZKOLENIE
ZDALNE

01-02.12.2020 r.

 • Narzędzia komunikacyjne
  w prowadzeniu rozmowy okresowej.
 • Przekazywanie konstruktywnych
  informacji zwrotnych.
 • Ocena pracownika – główne
  zagrożenia, czyli jak uniknąć błędów
  w sytuacji oceniania?

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań

03-04.12.2020 r.

 • Zapoznanie się z istotą i zasadami
  zarządzania projektem.
 • Poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym.
 • Sposoby definiowania
  i szczegółowego planowania projektu.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

07-08.12.2020 r.

 • Autodiagnoza własnej motywacji do
  działania w pracy i życiu prywatnym.
 • Wyznaczanie sobie celów zawodowych
  i prywatnych.
 • Etap planowania działania – techniki
  wspomagające.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

08-09.12.2020 r.

 • Wizerunek pracodawcy. Elementy
  niezbędne do budowania przewagi
  konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz organizacji.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

10-11.12.2020 r.

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem
  działania?
 • Określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

14-15.12.2020 r.

 • Analiza indywidualnych stresorów
  i technik radzenia sobie ze stresem.
 • Tworzenie własnej strategii
  prozdrowotnej.
 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

Poznań

16-17.12.2020 r.

 • Metody zarządzania coachingowego
  i praktyczne ich użycie.
 • Analiza informacji jako podstawa
  dobrego planowania rozwoju
  pracownika.
 • Rozmowa coachingowa oraz
  przekazywanie informacji zwrotnych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni

godziny trwania
9:00-16:00zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME