Zapraszamy do newsletter'a

szkolenia otwarte 2020

Szkolenia otwarte - marzec 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
02-03.03.2020r.

 • Budowanie wiarygodności w relacjach
  z pracownikami
 • Dopasowanie stylu kierowania do
  zespołu i sytuacji
 • Kontrola i egzekwowanie -
  delegowanie zadań, weryfikowanie
  efektów działania, poszukiwanie
  usprawnień

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
04-05.03.2020r.

 • Umiejętność rozładowywania
  konfliktów i napięć
 • Rozmowa służąca rozwiązaniu
  sytuacji konfliktowej
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
09-10.03.2020r.

 • Ogólne zasady prowadzenia
  moderacji – co stosować, a czego
  unikać
 • Techniki projektowania spotkania
 • Sposoby koncentrowania uwagi oraz
  kierowanie poziomem energii

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
11-12.03.2020r.

 • Psychologia zarządzania zmianami
 • Naturalne konsekwencje zmian
 • Kreatywne zarządzanie zmianą
 • Angażowanie pracowników w proces
  zmian

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.03.2020r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie
  w różnych sytuacjach podczas obsługi
  klienta

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.03.2020r.

 • Zasady prowadzenia szkoleń - co
  stosować, a czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi
  słuchaczy
 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach
  podczas realizacji szkoleń wew.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
30.03.2020r.

 • Asertywne wyrażanie myśli -
  argumentacja i perswazja, czyli jak
  precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać
  własną opinię;
 • Narzędzia przekonywania innych;
 • Techniki radzenie sobie z krytyką,
  gniewem i złością

800
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - KWIECIEŃ 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
02-03.04.2020r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu
 • Codzienna komunikacja w dziale produkcji
  – podział zadań, egzekwowanie, motywowanie,
  udzielanie feedbacku
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
06-07.04.2020r.

 • Budowanie wiarygodności
  w relacjach z pracownikami
 • Dopasowanie stylu kierowania
  do zespołu i sytuacji
 • Jak rozmawiać z pracownikami? –
  udzielanie informacji zwrotnej,
  podejmowanie i uzasadnianie decyzji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
08-09.04.2020r.

 • Strategie negocjacyjne
 • Narzędzia negocjacyjne
 • Przełamywanie barier negocjacyjnych
 • Radzenie sobie z manipulacjami
  i chwytami nieczystymi

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
14-15.04.2020r.

 • Metody skutecznej komunikacji,
  czyli co robić, aby być właściwie
  rozumianym?
 • Asertywne wyrażanie emocji
  - rola ekspresji
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16.04.2020r.

 • Analiza indywidualnych stresorów
  i technik radzenia sobie ze stresem
 • Tworzenie własnej strategii
  prozdrowotnej
 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego

800
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.04.2020r.

 • Ogólne zasady prowadzenia prezentacji
  - co stosować, a czego unikać?
 • Zwiększenie pewności siebie
  podczas wystąpień publicznych
 • Skuteczne koncentrowanie uwagi
  odbiorców

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.04.2020r.

 • Fazy rozwoju pracowników,
  czyli wg jakich prawidłowości
  rozwijają się ludzie w organizacji?
 • Planowanie rozwoju nowego pracownika
 • Jak uczyć? - kroki milowe w działaniu

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - MAJ 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
04-05.05.2020r.

 • Zasady prowadzenia prezentacji
  – co stosować, czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi
  oraz kierowanie poziomem energii
  uczestników spotkania
 • Symulacje i ćwiczenia doskonalące
  umiejętności pracy z grupą

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
12-13.05.2020r.

 • Motywowanie pracowników
 • Diagnozowanie dojrzałości zespołu
  - właściwy dobór zadań
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Budowanie zespołu
 • Role grupowe
 • Rozwiązywanie konfliktów

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
14-15.05.2020r.

 • Zasady prowadzenia szkoleń
  - co stosować, a czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy
 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach
  podczas realizacji szkoleń wew.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
19-20.05.2020r.

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem działania?
 • Określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.05.2020r.

 • Zapoznanie się z istotą i zasadami
  zarządzania projektem
 • Poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym
 • Sposoby definiowania
  i szczegółowego planowania projektu

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
25-26.05.2020r.

 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych
 • Kontrolowanie i delegowanie zadań
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami

1450
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.05.2020r.

 • Znaczenie Employer Brandingu – jakie
  są korzyści ze świadomego budowania
  marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - CZERWIEC 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
01-02.06.2020r.

 • Umiejętność rozładowywania
  konfliktów i napięć
 • Rozmowa służąca rozwiązaniu
  sytuacji konfliktowej
 • Radzenie sobie z trudnymi
  sytuacjami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
04-05.06.2020r.

 • Budowanie wiarygodności w
  relacjach z pracownikami
 • Dopasowanie stylu kierowania
  do zespołu i sytuacji
 • Kontrola i egzekwowanie -
  delegowanie zadań,
  weryfikowanie efektów działania,
  poszukiwanie usprawnień

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
09-10.06.2020r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie
 • Ćwiczenie umiejętności
  radzenia sobie w różnych
  sytuacjach podczas obsługi klienta

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
15-16.06.2020r.

Budowanie systemu
kompetencji

 • Po co w firmie system kompetencji?
 • Model kompetencyjny – rodzaje kompetencji.
 • Sposób pracy podczas budowania
  i wdrażania systemu kompetencji.
 • KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ - budowanie
  MODELU KOMPETENCJI – jak pracuje
  grupa projektowa?

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.06.2020r.

 • W pogoni za kandydatem – śledzenie
  trendów na rynku pracy
 • Metody i narzędzia do
  przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • Efektywny i efektowny onboarding
 • Jak mierzysz, tak dostajesz – analityka HR

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.06.2020r.

 • Zasady prowadzenia prezentacji
  – co stosować, czego unikać?

 • Sposoby koncentrowania uwagi
  oraz kierowanie poziomem
  energii uczestników spotkania

 • Symulacje i ćwiczenia
  doskonalące umiejętności
  pracy z grupą

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.06.2020r.

 • Jak budować relacje z klientem
  oparte na partnerstwie w biznesie
  i jak bronić się przed wpływem
  i manipulacją?
 • Dopasowanie i prowadzenie – czyli jak
  zdefiniować Klienta i jak do niego trafić?
  Narzędzia komunikacji i wpływu.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.06.2020r.

 • Motywacja i cele - wyznaczanie celów
  i organizowanie pracy
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych
 • Ćwiczenia prowadzenia
  rozmów rozwojowych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

 • przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę badania potrzeb, dzięki temu trener może dostosować ćwiczenia do konkretnych sytuacji;
 • zajęcia prowadzone są przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie;
 • szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem filmów, ćwiczeń, gier, testów;
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • fotoprotokół -prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, wykorzystanych podczas szkolenia;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • zapewniony catering (lunch, napoje, słodki poczęstunek);
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem po szkoleniu.
TEATIME