OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

szkolenia otwarte 2023

Szkolenia otwarte - maj 2023

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

10-11.05.2023 r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Autoprezentacja
 • Zasady prezentowania treści
 • Argumentacja jako narzędzie
  przekonywania
 • Praktyczne umiejętności
  prowadzenia prezentacji
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnymi i stresem
  w trakcie prezentacji

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
22.05.2023 r.

 • Emocje w pracy i ich wpływ
  na współpracę w zespole
 • Mój sposób reagowania na stres
  własny i innych osób– elementy
  diagnostyczne
 • Techniki asertywności
 • Fazy i objawy wypalenia zawodowego

750
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
25-26.05.2023 r.

 • Metody skutecznej komunikacji
 • Rola feedbacku
 • Dopasowanie komunikatów
  do rozmówcy i sytuacji
 • Praktyczne narzędzia przekazywania
  informacji zwrotnych
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  podczas rozmowy z pracownikiem

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - czerwiec 2023

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
01-02.06.2023 r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu
 • Skuteczna komunikacja – jak w sposób
  jasny i zrozumiały przekazywać zadania
 • Style kierowania w zależności od zespołu
  i sytuacji
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów i problemów

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
05-06.06.2023 r.

TERMIN

GWARANTOWANY

 • Umiejętność właściwego doboru metod
  rozwiązywania konfliktu w zależności
  od sytuacji, problemu i zaangażowanych
  w konflikt osób.
 • Ćwiczenie rozmów służących rozwiązaniu
  sytuacji konfliktowej

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
14-15.06.2023 r.

TERMIN

GWARANTOWANY

 • Metody skutecznej komunikacji
 • Różnice pokoleniowe w komunikacji
 • Asertywność - radzenie sobie z presją
  i manipulacją, przyjmowanie krytyki,
  wyrażanie uczuć i opinii
 • Umiejętność przekonywania innych
 • Mechanizm wywierania wpływu
  na ludzi
 • Język perswazji

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
19-20.06.2023 r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Autoprezentacja
 • Zasady prezentowania treści
 • Argumentacja jako narzędzie
  przekonywania
 • Praktyczne umiejętności
  prowadzenia prezentacji
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnymi i stresem
  w trakcie prezentacji

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.06.2023 r.

 • Ogólne zasady prowadzenia szkoleń
  – co stosować, a czego unikać?
 • Projektowanie zajęć.
 • Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy.
 • Ćwiczenia radzenia sobie z różnymi
  sytuacji podczas prowadzenia szkoleń

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.06.2023 r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Budowanie autorytetu.
 • Style kierowania.
 • Komunikacja w zarzadzaniu - uzasadnianie
  decyzji, feedback.
 • Zarządzanie zadaniami – delegowanie
  i monitorowanie.
 • Motywowanie pracowników.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.06.2023 r.

 • Komunikacja i asertywność – określenie
  własnego modelu komunikacji,
  budowania relacji i stawianych granic.
 • Narzędzia i techniki codziennego
  zarządzania pracą własną.
 • Określanie priorytetów własnych
  i zarządzanie priorytetami.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 4 do 8 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME