OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

szkolenia otwarte 2023

Szkolenia otwarte - styczeń 2023

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

02-03.01.2023 r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu.
 • Skuteczna komunikacja – jak w sposób
  jasny i zrozumiały przekazywać zadania.
 • Kontrolowanie i delegowanie zadań.
 • Motywowanie pracowników.
 • Rozwiązywanie konfliktów.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
12-13.01.2023 r.

 • W jakich sytuacjach udzielać wsparcia.
 • Czym jest kryzys i jak go rozpoznać.
 • Pierwsza pomoc – krok po kroku.
 • Jak dbać o siebie by móc pomagać
  sobie i innym.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.01.2023 r.

 • Techniki skutecznej komunikacji.
 • Rola feedbacku.
 • Dopasowanie komunikatów.
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne
  tam, gdzie informacje nie przepływają.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.01.2023 r.

 • Komunikacja i asertywność – określenie
  własnego modelu komunikacji, budowania
  relacji i stawianych granic.
 • Narzędzia i techniki codziennego
  zarządzania pracą własną.
 • Określanie priorytetów własnych
  i zarządzanie priorytetami.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - luty 2023

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

02-03.02.2023 r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu.
 • Skuteczna komunikacja – jak w sposób
  jasny i zrozumiały przekazywać zadania.
 • Kontrolowanie i delegowanie zadań.
 • Motywowanie pracowników.
 • Rozwiązywanie konfliktów.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
13-14.02.2023 r.

 • Organizacyjne i psychologiczne
  pozamaterialne i pozapłacowe
  czynniki motywacji.
 • Rozpoznawanie indywidualnych
  czynników motywujących– lista
  potencjalnych motywatorów.
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

16-17.02.2023 r.

TERMIN

GWARANTOWANY

 • Metody skutecznej komunikacji,
  czyli co robić, aby być właściwie
  rozumianym.
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania.
 • Asertywność w praktyce, radzenie
  sobie w różnych sytuacjach.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
20-21.02.2023 r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Budowanie autorytetu.
 • Style kierowania.
 • Komunikacja w zarzadzaniu
  - uzasadnianie decyzji, feedback.
 • Zarządzanie zadaniami – delegowanie
  i monitorowanie.
 • Motywowanie pracowników.
 • Rozwiązywanie konfliktów
  i problemów.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.02.2023 r.

 • Znaczenie Employer Brandingu – jakie
  są korzyści ze świadomego budowania
  marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz organizacji.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.02.2023 r.

 • W jaki sposób rozwijać umiejętności
  analityczne

 • Rozwiązywanie problemów - czyli jak
  osiągać cele budując współpracę.

 • Kreatywność w budowaniu
  rozwiązań problemów.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - marzec 2023

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

06.03.2023 r.

 • Emocje w pracy i ich wpływ
  na współpracę w zespole.
 • Mój sposób reagowania
  na stres własny i innych
  osób w organizacji – elementy
  diagnostyczne.
 • Techniki asertywności.
 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego.

750
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
13-14.03.2023 r.

 • Ogólne zasady prowadzenia szkoleń
  – co stosować, a czego unikać?
 • Projektowanie zajęć.
 • Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy.
 • Ćwiczenia radzenia sobie z różnymi
  sytuacji podczas prowadzenia szkoleń.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20-21.03.2023 r.

 • Asertywność w zarządzaniu.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów.
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.03.2023 r.

 • Wyznaczanie celów, przekładanie celów
  na zadania.

 • Diagnozowanie dojrzałości pracowników.

 • Delegowanie zadań.

 • Kontrola i egzekwowanie zadań.

 • Sposoby angażowania pracowników
  w stawiane cele i zadania.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 4 do 8 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME