Zapraszamy do newsletter'a

szkolenia otwarte 2020 / 2021

Szkolenia otwarte - grudzień 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

SZKOLENIE
ZDALNE

01-02.12.2020 r.

 • Narzędzia komunikacyjne
  w prowadzeniu rozmowy okresowej.
 • Przekazywanie konstruktywnych
  informacji zwrotnych.
 • Ocena pracownika – główne
  zagrożenia, czyli jak uniknąć błędów
  w sytuacji oceniania?

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań

03-04.12.2020 r.

 • Zapoznanie się z istotą i zasadami
  zarządzania projektem.
 • Poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym.
 • Sposoby definiowania
  i szczegółowego planowania projektu.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

07-08.12.2020 r.

 • Autodiagnoza własnej motywacji do
  działania w pracy i życiu prywatnym.
 • Wyznaczanie sobie celów zawodowych
  i prywatnych.
 • Etap planowania działania – techniki
  wspomagające.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

08-09.12.2020 r.

 • Wizerunek pracodawcy. Elementy
  niezbędne do budowania przewagi
  konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz organizacji.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

10-11.12.2020 r.

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem
  działania?
 • Określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

14-15.12.2020 r.

 • Analiza indywidualnych stresorów
  i technik radzenia sobie ze stresem.
 • Tworzenie własnej strategii
  prozdrowotnej.
 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15
+
30 minut
konsultacje
indywidualne

zapisz się

Poznań

16-17.12.2020 r.

 • Metody zarządzania coachingowego
  i praktyczne ich użycie.
 • Analiza informacji jako podstawa
  dobrego planowania rozwoju
  pracownika.
 • Rozmowa coachingowa oraz
  przekazywanie informacji zwrotnych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni

godziny trwania
9:00-16:00zapisz się

Szkolenia otwarte - STYCZEŃ 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
04-05.01.2021 r

 • Jak rozmawiać z pracownikami -
  podejmowanie i uzasadnianie
  decyzji.
 • Narzędzia przekazywania informacji
  zwrotnych.
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnymi.
 • Gdy potrzebne są negocjacje…

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni.
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00 - 16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
12,19,26.01.
2021 r.

 • Efektywność w zarządzaniu -
  dopasowanie stylu kierowania do
  zespołu i sytuacji.
 • Trening komunikacji menedżerskiej
  – narzędzia budowanie zrozumienia.
 • Planowanie i organizacja pracy.
 • Motywowanie i rozwiązywanie
  konfliktów.

2100
PLN
+23%
VAT

3 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy,
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
14-15.01.2021 r

 • Psychologia zarządzania zmianami.
 • Naturalne konsekwencje zmian.
 • Przewodzenie zmianom.
 • Kreatywne zarządzanie zmianą.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE
20-21.01.2021 r.

 • Zasady skutecznej komunikacji –
  czyli co robić, aby być właściwie
  rozumianym?
 • Asertywność w pracy.
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania.
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnymi.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni

godziny
trwania
10:00-13:15

zapisz się

Poznań
21-22.01.2021 r

 • Zapoznanie się z istotą i zasadami
  zarządzania projektem.
 • Poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym.
 • Sposoby definiowania
  i szczegółowego planowania
  projektu.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
25-26.01.2021 r.

 • Podstawowe zasady autoprezentacji.
 • Przygotowanie do wystąpienia.
 • Praktyczne umiejętności
  prowadzenia prezentacji.
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnymi podczas wystąpień
  publicznych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE

28-29.01.2021 r.

 • Sposoby wyznaczania celów.
 • Wdrażanie i egzekwowanie decyzji
  zarządczych.
 • Skuteczna organizacja pracy.
 • Delegowanie zadań.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni.
godziny
trwania
10:00 - 13:15

zapisz się

Szkolenia otwarte - luty 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
01-02.02.2021 r.

Radzenie sobie
w sytuacjach
konfliktowych w obsłudze
klienta zewnętrznego
i wewnętrznego

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia
  sobie w różnych sytuacjach podczas
  obsługi klienta

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
04-05.02.2021 r.

Opis procesów – matryca
kompetencji, zadań,
system zastępowalności –
jak budować i wdrożyć

 • Opis procesów – dlaczego jest ważny
  i do czego potrzebny
 • Sposób pracy podczas tworzenia
  opisów procesów – praktyczne
  wskazówki
 • Model kompetencyjny – rodzaje
  kompetencji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
08-09.02.2021 r.

 • Narzędzia komunikacyjne
  w prowadzeniu rozmowy okresowej
 • Przekazywanie konstruktywnych
  informacji zwrotnych
 • Ocena pracownika – główne
  zagrożenia, czyli jak uniknąć błędów
  w sytuacji oceniania?

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE
10-11.02.2021 r.

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem
  działania?
 • Określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny
trwania
10:00 - 13:15

zapisz się

Poznań
15-16.02.2021 r.

 • Umiejętność właściwego doboru
  metod rozwiązywania konfliktu
  w zależności od sytuacji, problemu
  i zaangażowanych w konflikt osób
 • Ćwiczenie rozmów służących
  rozwiązaniu sytuacji konfliktowej

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min
+ przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE
18-19.02.2021 r.

 • Metody zarządzania coachingowego
  i praktyczne ich użycie.
 • Analiza informacji jako podstawa
  dobrego planowania rozwoju
  pracownika.
 • Rozmowa coachingowa oraz
  przekazywanie informacji zwrotnych.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny
trwania
jednego dnia:
10:00 - 13:15

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE
25-26.02.2021 r.

 • Źródła stresu: presja czasu, efektu,
  innych osób
 • Wzorce reakcji na stres własny
  i współpracowników
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem – praktyczne porady, techniki,
  profilaktyka

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny trwania
10:00 - 13:15

zapisz się

Szkolenia otwarte - marzec 2021

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
02,09,16.
03.2021 r.

 • Efektywność w zarządzaniu -
  dopasowanie stylu kierowania do
  zespołu i sytuacji.
 • Trening komunikacji menedżerskiej
  – narzędzia budowanie zrozumienia.
 • Planowanie i organizacja pracy.
 • Motywowanie i rozwiązywanie
  konfliktów.

2100
PLN
+23%
VAT

3 dni
godziny
trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
03-04.03.2021 r.

 • Metody skutecznej komunikacji, czyli
  co robić, aby być właściwie
  rozumianym?
 • Asertywność w praktyce, radzenie
  sobie w różnych sytuacjach.
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
11-12.03.2021 r.

 • Umiejętności dobrego mentora.
 • Zasady skutecznej komunikacji
  między mentorem a uczniem.
 • Prawidłowości związane z uczeniem
  się.
 • Prowadzenie rozmowy
  mentoringowej.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE
18-19.03.2021 r.

 • Motywacja i cele - wyznaczanie
  celów i organizowanie pracy.
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych.
 • Ćwiczenia prowadzenia rozmów
  rozwojowych.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny
trwania
10:00 - 13:15

zapisz się

SZKOLENIE
ZDALNE
22-23.03.2021 r.

 • Źródła stresu i wzorce reakcji na
  stres w pracy.
 • Mój sposób reagowania na stres vs.
  innych osób w organizacji.
 • Praktyczne sposoby radzenie sobie
  ze stresem i wypaleniem
  zawodowym.

800
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny
trwania
jednego dnia:
10:00 - 13:15

zapisz się

Poznań
24-25.03.2021 r.

 • Zasady prowadzenia spotkań – co
  stosować, czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi oraz
  kierowanie poziomem energii
  uczestników spotkania.
 • Symulacje i ćwiczenia doskonalące
  umiejętności pracy z grupą.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny
trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.03.2021 r.

 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Jak rozwijać rozmowę z klientem.
 • Jak zachować się podczas reklamacji
  lub zastrzeżeń.
 • Pewność siebie i asertywność
  w obsłudze klienta.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
godziny
trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME