Zapraszamy do newsletter'a

szkolenia otwarte 2019

Szkolenia otwarte - Październik 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
07-08.10.2019r.

 • Budowanie wiarygodności w relacjach
  z pracownikami
 • Dopasowanie stylu kierowania do
  zespołu i sytuacji
 • Kontrola i egzekwowanie - delegowanie
  zadań, weryfikowanie efektów
  działania, poszukiwanie
  usprawnień

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
10-11.10.2019r

 • Komunikacja z klientami
  i pomiędzy specjalistami mającymi
  wpływ na realizację zlecenia
 • Umiejętność używania asertywności
  jako narzędzia efektywnej współpracy
  (kreowanie wyniku win-win-win)
 • Organizacja czasu pracy handlowca

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.10.2019r.

 • Narzędzia komunikacyjne
  w prowadzeniu rozmowy okresowej
 • Przekazywanie konstruktywnych
  informacji zwrotnych
 • Ocena pracownika – główne
  zagrożenia, czyli jak uniknąć błędów
  w sytuacji oceniania?

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.10.2019r.

 • Metody skutecznej komunikacji, czyli
  co robić, aby być właściwie
  rozumianym?
 • Asertywność w praktyce, radzenie
  sobie w różnych sytuacjach
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.10.2019r.

 • Motywowanie pracowników
 • Diagnozowanie dojrzałości zespołu -
  właściwy dobór zadań
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Budowanie zespołu
 • Role grupowe
 • Rozwiązywanie konfliktów

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
28-29.10.2019r.

 • Zasady prowadzenia szkoleń - co
  stosować, a czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi
  słuchaczy
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  podczas realizacji szkoleń

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
30-31.10.2019r.

 • Znaczenie Employer Brandingu – jakie
  są korzyści ze świadomego budowania
  marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - Listopad 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
05-06.11.2019r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu
 • Codzienna komunikacja w dziale
  produkcji – podział zadań,
  egzekwowanie, motywowanie,
  udzielanie feedbacku
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
07-08.11.2019r

 • Prowadzenie rozmów sprzedażowych
  w oparciu o sprawdzone techniki
 • Narzędzia prezentacji oferty,
  budowanie relacji, cross selling,
  finalizacja sprzedaży
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
12-13.11.2019r.

 • Zasady prowadzenia prezentacji – co
  stosować, czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi oraz
  kierowanie poziomem energii
  uczestników spotkania
 • Symulacje i ćwiczenia doskonalące
  umiejętności pracy z grupą

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
14-15.11.2019r

 • Umiejętność właściwego doboru
  metod rozwiązywania konfliktu
  w zależności od sytuacji, problemu
  i zaangażowanych w konflikt osób
 • Ćwiczenie rozmów służących
  rozwiązaniu sytuacji konfliktowej

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20.11.2019r.

 • Asertywność w pracy, czyli stanowcze,
  ale łagodne załatwianie codziennych
  spraw
 • Radzenie sobie z presją i manipulacją
 • Rola właściwych relacji w miejscu
  pracy

800
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.11.2019r.

 • Zarządzanie projektami w oparciu
  o szybkość działania i zwinność
 • Opanowanie prostego, nieobarczonego
  biurokracją i przemyślanego
  zarządzania projektami
 • Poznanie praktycznych narzędzi
  i metod pracy, dzięki którym
  wykorzystywany jest potencjał
  pracowników

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.11.2019r.

 • Obowiązujące przepisy krajowe
  i europejskie – wszystko co trzeba
  wiedzieć przed zatrudnieniem
  cudzoziemca
 • Zatrudnienie osoby posiadającej stały
  pobyt / kartę Polaka, zatrudnienie
  cudzoziemca posiadającego status
  rezydenta UE

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

szkolenia otwarte - Grudzień 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
02.12.2019r.

 • Umiejętność diagnozowania
  dojrzałości pracowników (kwestia
  właściwego doboru zadań)
 • Kontrolowanie pracowników
  i egzekwowanie poleceń
 • Wpływ menedżera na doskonalenie
  wyników w trakcie realizacji celu

800
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
03-04.12.2019r.

 • Zasady prowadzenia prezentacji – co
  stosować, czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi oraz
  kierowanie poziomem energii
  uczestników spotkania
 • Symulacje i ćwiczenia doskonalące
  umiejętności pracy z grupą

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
05-06.12.2019r.

 • Zapoznanie się z istotą i zasadami
  zarządzania projektem
 • Poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym
 • Sposoby definiowania
  i szczegółowego planowania projektu

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
09-10.12.2019r.

 • Rozmowa o pracę a zasady ochrony
  danych osobowych
 • Prawidłowa konstrukcja umowy o
  pracę oraz dokumenty uzupełniające
 • Rozliczenie czasu pracy
 • Odpowiedzialność pracownika wobec
  pracodawcy

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
12-13.12.2019r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych i nietypowych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
16-17.12.2019r.

 • Efektywna komunikacja w procesie
  zmian
 • Angażowanie pracowników
  w zachodzące zmiany
 • Sposoby przenoszenia zdobytych
  umiejętności na przykładzie
  konkretnego projektu

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
18-19.12.19r.

 • cztery główne filary zarządzania projektami
 • adaptacyjność ludzi i procesów
 • współpraca z klientem i tworzenie wartości
 • etapy zarzadzania projektami zwinnymi
 • zmiana sposobu myślenia i postępowania
  w zarządzaniu zwinnym

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
19-20.12.19r.

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem
  działania?
 • określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

 • przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę badania potrzeb, dzięki temu trener może dostosować ćwiczenia do konkretnych sytuacji;
 • zajęcia prowadzone są przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie;
 • szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem filmów, ćwiczeń, gier, testów;
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • fotoprotokół -prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, wykorzystanych podczas szkolenia;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • zapewniony catering (lunch, napoje, słodki poczęstunek);
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem po szkoleniu.
TEATIME