Zapraszamy do newsletter'a

szkolenia otwarte 2020

Szkolenia otwarte - styczeń 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
09-10.01.2019r.

 • Budowanie wiarygodności w relacjach
  z pracownikami
 • Dopasowanie stylu kierowania do
  zespołu i sytuacji
 • Kontrola i egzekwowanie - delegowanie
  zadań, weryfikowanie efektów
  działania, poszukiwanie
  usprawnień

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
13-14.01.2020r.

 • Zarządzanie projektami w oparciu
  o szybkość działania i zwinność
 • Opanowanie prostego, nieobarczonego
  biurokracją i przemyślanego
  zarządzania projektami
 • Poznanie praktycznych narzędzi
  i metod pracy, dzięki którym
  wykorzystywany jest potencjał
  pracowników

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.01.2020r.

 • Komunikacja z klientami i pomiędzy
  specjalistami mającymi wpływ na
  realizację zlecenia
 • Umiejętność używania asertywności
  jako narzędzia efektywnej współpracy
  (kreowanie wyniku win-win-win)
 • Organizacja czasu pracy handlowca

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20.01.2020r.

 • Źródła stresu i wzorce reakcji na stres
  w pracy
 • Mój sposób reagowania na stres vs.
  innych osób w organizacji
 • Asertywność w praktyce - radzenie
  sobie z sytuacjami trudnymi

800
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20-21.01.2020r.

 • Metody skutecznej komunikacji, czyli
  co robić, aby być właściwie
  rozumianym?
 • Asertywne wyrażanie emocji - rola
  ekspresji
 • Argumentacja i perswazja jako
  narzędzia przekonywania

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.01.2020r.

 • Style kierowania w zależności od
  sytuacji i zespołu
 • Kontrolowanie zadań
  i egzekwowanie poleceń
 • Wpływ menedżera na doskonalenie
  wyników w trakcie realizacji celu

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.01.2020r.

 • planowanie przebiegu badania i dobór
  zadań dla kandydatów
 • rola asesora -prowadzenie obserwacji,
  sporządzanie notatek, sporządzanie
  raportów – praktycznie wskazówki
 • przekazywanie informacji zwrotnych
  osobom badanym

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - luty 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
03-04.02.2020r.

 • Motywowanie pracowników
 • Diagnozowanie dojrzałości zespołu -
  właściwy dobór zadań
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Budowanie zespołu
 • Role grupowe
 • Rozwiązywanie konfliktów

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
06-07.02.2020r.

 • Narzędzia motywowania
  pozafinansowego w organizacjach
 • Diagnoza aktualnej sytuacji pracownika
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych
 • Prowadzenie rozmowy rozwojowej

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
10-11.02.2020r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu
 • Codzienna komunikacja w dziale
  produkcji – podział zadań,
  egzekwowanie, motywowanie,
  udzielanie feedbacku
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
12-13.02.2020r.

 • Organizacja pracy własnej jako proces
 • Określenie własnych „pułapek”
  w obszarze organizacji pracy
 • Narzędzia służące doskonaleniu
  planowania

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
18-19.02.2020r.

 • Podstawowe zasady autoprezentacji
 • Etapy przygotowania prezentacji
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia
  prezentacji
 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach
  podczas prowadzenia prezentacji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20.02.2020r

 • Czym jest działalność spedycyjna
 • Dokumenty transportowe
 • Kalkulacja kosztów działalności
  spedycyjnej
 • Zabezpieczenie ładunków
 • Relacje z klientem i przewoźnikiem

800
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.02.2020r.

 • Znaczenie Employer Brandingu – jakie
  są korzyści ze świadomego budowania
  marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - marzec 2020

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
02-03.03.2020r.

 • Budowanie wiarygodności w relacjach
  z pracownikami
 • Dopasowanie stylu kierowania do
  zespołu i sytuacji
 • Kontrola i egzekwowanie -
  delegowanie zadań, weryfikowanie
  efektów działania, poszukiwanie
  usprawnień

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
04-05.03.2020r.

 • Umiejętność rozładowywania
  konfliktów i napięć
 • Rozmowa służąca rozwiązaniu
  sytuacji konfliktowej
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
09-10.03.2020r.

 • Ogólne zasady prowadzenia
  moderacji – co stosować, a czego
  unikać
 • Techniki projektowania spotkania
 • Sposoby koncentrowania uwagi oraz
  kierowanie poziomem energii

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
11-12.03.2020r.

 • Psychologia zarządzania zmianami
 • Naturalne konsekwencje zmian
 • Kreatywne zarządzanie zmianą
 • Angażowanie pracowników w proces
  zmian

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16-17.03.2020r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie
  w różnych sytuacjach podczas obsługi
  klienta

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.03.2020r.

 • Zasady prowadzenia szkoleń - co
  stosować, a czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi
  słuchaczy
 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach
  podczas realizacji szkoleń wew.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
30.03.2020r.

 • Asertywne wyrażanie myśli -
  argumentacja i perswazja, czyli jak
  precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać
  własną opinię;
 • Narzędzia przekonywania innych;
 • Techniki radzenie sobie z krytyką,
  gniewem i złością

800
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

 • przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę badania potrzeb, dzięki temu trener może dostosować ćwiczenia do konkretnych sytuacji;
 • zajęcia prowadzone są przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie;
 • szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem filmów, ćwiczeń, gier, testów;
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • fotoprotokół -prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, wykorzystanych podczas szkolenia;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • zapewniony catering (lunch, napoje, słodki poczęstunek);
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem po szkoleniu.
TEATIME