OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

szkolenia otwarte 2022

Szkolenia otwarte - wrzesień 2022

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

05-06.09.2022 r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb, zadawania
  pytań, argumentacja i przekonywanie.
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie
  w różnych sytuacjach podczas kontaktu
  z klientem.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
12-13.09.2022 r.

 • Budowanie autorytetu.
 • Style kierowania.
 • Komunikacja w zarzadzaniu
  - uzasadnianie decyzji, feedback.
 • Zarządzanie zadaniami – delegowanie
  i monitorowanie.
 • Motywowanie pracowników.
 • Rozwiązywanie konfliktów i problemów.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
12-13.09.2022 r.

 • Ogólne zasady prowadzenia szkoleń
  – co stosować, a czego unikać?
 • Projektowanie zajęć.
  Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy.
 • Ćwiczenia radzenia sobie z różnymi
  sytuacji podczas prowadzenia szkoleń.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
19-20.09.2022 r.

 • Komunikacja i asertywność – określenie
  własnego modelu komunikacji, budowania
  relacji i stawianych granic.
 • Narzędzia i techniki codziennego
  zarządzania pracą własną.
 • Określanie priorytetów własnych
  i zarządzanie priorytetami.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.09.2022 r.

 • W jaki sposób rozwijać umiejętności
  analityczne?
 • Rozwiązywanie problemów
  - czyli jak osiągać cele budując współpracę.
 • Kreatywność w budowaniu rozwiązań problemów.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.09.2022 r.

 • Znaczenie Employer Brandingu
  –korzyści ze świadomego
  budowania marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - pażdziernik 2022

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

06-07.10.2022 r.

 • Techniki skutecznej komunikacji.
 • Rola feedbacku.
 • Dopasowanie komunikatów.
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne
  tam, gdzie informacje nie przepływają.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
18-19.10.2022 r.

 • Umiejętności potrzebne w rozmowie
  z klientem: sposób formułowania
  wypowiedzi, zbierania potrzeb,
  zadawania pytań, argumentacja
  i przekonywanie.

 • Ćwiczenie umiejętności radzenia
  sobie w różnych sytuacjach
  podczas kontaktu z klientem.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24-25.10.2022 r.

 • W jaki sposób rozwijać umiejętności
  analityczne?
 • Rozwiązywanie problemów - czyli jak
  osiągać cele budując współpracę.
 • Kreatywność w budowaniu rozwiązań
  problemów.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.10.2022 r.

 • Budowanie autorytetu.
 • Style kierowania.
 • Komunikacja w zarzadzaniu -
  uzasadnianie decyzji, feedback.
 • Zarządzanie zadaniami – delegowanie
  i monitorowanie.
 • Motywowanie pracowników.
 • Rozwiązywanie konfliktów i problemów.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - listopad 2022

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

07.11.2022 r.

 • Emocje w pracy i ich wpływ na współpracę
  w zespole.
 • Mój sposób reagowania na stres własny
  i innych osób w organizacji – elementy
  diagnostyczne.
 • Techniki asertywności.
 • Psychologiczny zespół objawów wypalenia
  zawodowego.

720
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
14 i 21.11.2022 r.

 • Wyznaczanie celów, przekładanie celów
  na zadania.
 • Diagnozowanie dojrzałości pracowników.
 • Delegowanie zadań.
 • Kontrola i egzekwowanie zadań.
 • Sposoby angażowania pracowników
  w stawiane cele i zadania.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
17-18.11.2022 r.

 • Znaczenie Employer Brandingu
  – jakie są korzyści ze świadomego
  budowania marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.11.2022 r.

 • Ogólne zasady prowadzenia szkoleń
  – co stosować, a czego unikać?
 • Projektowanie zajęć.
 • Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy.
 • Ćwiczenia radzenia sobie z różnymi
  sytuacji podczas prowadzenia szkoleń

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
28-29.11.2022 r.

 • Komunikacja i asertywność – określenie
  własnego modelu komunikacji, budowania
  relacji i stawianych granic.
 • Narzędzia i techniki codziennego
  zarządzania pracą własną.
 • Określanie priorytetów własnych
  i zarządzanie priorytetami

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - grudzień 2022

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

05-06.12.2022 r.

 • Umiejętność właściwego doboru metod
  rozwiązywania konfliktu w zależności
  od sytuacji, problemu i zaangażowanych
  w konflikt osób.
 • Ćwiczenie rozmów służących rozwiązaniu
  sytuacji konfliktowej.
  .

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
12-13.12.2022 r.

 • Rola brygadzisty jako reprezentanta
  pracodawcy i zespołu.
 • Skuteczna komunikacja – jak w sposób
  jasny i zrozumiały przekazywać zadania.
 • Kontrolowanie i delegowanie zadań.
 • Motywowanie pracowników.
 • Rozwiązywanie konfliktów

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
15-16.12.2022 r.

 • Znaczenie Employer Brandingu
  – jakie są korzyści ze świadomego
  budowania marki pracodawcy?
 • Narzędzia Employer Brandingu
  w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji.

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
19-20.12.2022 r.

 • Budowanie własnej pewności w trakcie
  prezentacji.
 • Techniki aktywizujące i stabilizujące
  grupę.
 • Umiejętne forsowanie swoich racji,
  opinii i pomysłów.
 • Możliwe reakcje na wątpliwości
  i zastrzeżenia słuchaczy

1440
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 4 do 8 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME