szkolenia otwarte - i kwartał 2019

styczeń 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
09-10.01.2019

Zarządzanie
projektami - najlepsze
praktyki kilku metodyk:
PMI, PRINCE2, IPMA

 • zapoznanie się z istotą i zasadami
  zarządzania projektem,
 • poznanie sposobów definiowania
  i szczegółowego planowania projektu
 • poznanie specyfiki tworzenia
  i kierowania zespołem projektowym,
 • poznanie metod monitorowania
  i kontrolowania realizacji projektu.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

 

Poznań
18.01.2018

Asertywność i kontrola
stresu w życiu
zawodowym

 • mój sposób reagowania na stres własny
  i innych osób w organizacji,
 • asertywność w pracy - czyli stanowcze,
  ale łagodne załatwianie
  codziennych spraw,
 • radzenie sobie z presją i manipulacją,
 • przyjmowanie krytyki,
 • wyrażanie uczuć i opinii,
 • radzenie sobie z krytyką, gniewem
  i złością (techniki).

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.01.2019

Jak rozmowę oceniającą
zmienić w rozmowę
rozwojową – warsztat
praktyczny z budowania
i wdrażania arkusza
rozmowy

Szkolenie skierowanie dla pracowników
działów HR lub/ i osób zarządzających.

 • Jaka jest różnica między rozmową
  oceniająca a rozmową rozwojową?
 • Rozmowa rozwojowa jako narzędzie
  motywacyjne.
 • Korzyści i ryzyka zastosowania
  nowego narzędzia.
 • Budowanie planu (pytań) do rozmowy
  rozwojowej – część warsztatowa.
 • Jak wdrożyć w firmie nowy model
  prowadzenia rozmów.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
25.01.2019

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
Obowiązujące przepisy,
zezwolenia, procedury

 • Obowiązujące przepisy krajowe
  i europejskie – wszystko co trzeba
  wiedzieć przed zatrudnieniem
  cudzoziemca.

Szkolenie prowadzone przez prawnika.

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
30-31.01.2019

Zarządzanie sobą –
planowanie
i organizacja pracy
własnej

 • Jak lepiej planować swoją pracę?
 • Jak ustalić hierarchię zadań?
 • Jak radzić sobie z odwlekaniem
  działania?

Wiedza + praktyczne ćwiczenia.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

luty 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
07-08.02.2019

Sztuka negocjacji – jak
negocjować świadomie
i skutecznie?

 • Budowanie świadomej postawy
  negocjatora
 • Poznanie stylów prowadzenia
  negocjacji
 • Techniki negocjacji z „trudnym”
  klientem
 • Analiza konkretnych sytuacji
  pojawiających się podczas
  negocjacji.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
11-12.02.2019

Zarządzanie zespołem -
kompendium wiedzy

 • Niezbędnik wiedzy z zakresu
  zarządzania
 • Jak skutecznie zarządzać,
  egzekwować i delegować zadania
  oraz motywować zespół?

  2-dniowe warsztaty menedżerskie +
  praktyczne wskazówki i liczne case
  studies.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
19-20.02.2019

Zarządzanie zespołem
produkcyjnym –
warsztat kierowniczy
dla brygadzisty/
mistrza produkcji

 • Codzienna komunikacja – wydawanie
  poleceń, bieżąca kontrola, udzielanie
  feedbacku, podsumowywanie efektów
  pracy.

  Wypracowanie „mini-przewodnika” -
  w jaki sposób motywować,
  kontrolować i egzekwować na
  poszczególnych etapach dojrzałości
  zespołu i pracownika.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
25-26.02.2019

Jak rozmowę
oceniającą zmienić
w rozmowę rozwojową
– warsztat praktyczny
z prowadzenia rozmów
z pracownikami

Szkolenie skierowanie dla osób
prowadzących okresowe rozmowy
z pracownikami.

 • Jak przygotować się i przeprowadzić
  rozmowę rozwojową?
 • Narzędzia przekazywania informacji
  zwrotnych.
 • Jakie pytania warto zadać podczas
  rozmowy rozwojowej.

  Analiza przypadków + warsztat
  prowadzenia rozmów rozwojowych.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

marzec 2019

Miejsce / Termin Temat szkolenia Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
11-12.03.2019

Zarządzanie
coachingowe czyli jak
wspierać rozwój
pracowników

 • Metody zarządzania
  coachingowego i praktyczne ich
  użycie.
 • Coaching w praktyce - wspólna
  praca przy wyznaczaniu kierunku
  rozwoju zawodowego pracownika.
 • Coaching jako zarządzanie zmianą
  – czyli jak wprowadzać zmiany
  i radzić sobie z oporem
  pracowników.

  2-dniowe warsztaty
  zaawansowane dla Menedżerów.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
13.03.2019

Sposoby radzenia
sobie ze stresem
i wypaleniem
zawodowym

 • Co mnie stresuje? Zdefiniowanie
  głównych stresorów
  i indywidualnych sposobów reakcji
  na nie.
 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego
 • Trzy wymiary wypalenia
  zawodowego.

  Warsztaty radzenie sobie
  z trudnymi sytuacjami w pracy
  oraz w życiu codziennym.

900
PLN
+23%
VAT

1 dzień
8 x 45 minut
+przerwy
godziny trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
19-20.03.2019

Organizacja pracy
menedżera – jak
skutecznie planować,
egzekwować
i delegować zadania

 • Sposoby wyznaczania celów
 • Wdrażanie i egzekwowanie decyzji 
  zarządczych.
 • Skuteczne i nieskuteczna organizacja
  pracy.
 • Umiejętność delegowania zadań.

2-dniowe warsztaty menedżerskie.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
21-22.03.2019

Rozwiązywanie
konfliktów w zespole
– negocjacje
i mediacje zarządcze

 • Diagnozowanie własnego stylu
  radzenia sobie w sytuacji sporu.
 • Efektywne rozwiązywanie
  konfliktów oraz problemów.

  Analiza przypadków + trening
  umiejętności.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.03.2019

Jak efektywnie
przeprowadzić
spotkanie handlowe -
dobre praktyki
i wskazówki

 • Jak prowadzić rozmowę z Klientem,
  jakich argumentów używać i jak na
  bieżąco szukać najlepszych
  rozwiązań dla siebie i Klienta.

  Warsztat + praktyczne wskazówki
  i przykłady.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
28-29.03.2019

Warsztat dla trenera
wewnętrznego– jak
skutecznie prowadzić
szkolenia
stanowiskowe?

 • Zasady prowadzenia szkoleń - co
  stosować, a czego unikać?
 • Sposoby koncentrowania uwagi
  słuchaczy.
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnymi podczas realizacji
  szkoleń.

  Warsztat z praktycznymi
  wskazówkami i sesją feedback.

1450
PLN
+23%
VAT

2 dni
2 x 8 x 45 min.
+przerwy
godziny
trwania
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

 • przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę badania potrzeb, dzięki temu trener może dostosować ćwiczenia do konkretnych sytuacji;
 • zajęcia prowadzone są przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie;
 • szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem filmów, ćwiczeń, gier, testów;
 • po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • fotoprotokół -prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, wykorzystanych podczas szkolenia;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • zapewniony catering (lunch, napoje, słodki poczęstunek);
 • możliwość skorzystania z e-konsultacji, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem po szkoleniu.
TEATIME