OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Warsztaty strategiczne

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

    Warsztaty strategiczne skierowane są do szefów zespołów oraz wszystkich osób mających wpływ na działanie całej organizacji. Podczas warsztatów wyznaczane są cele długoterminowe, definiowana jest misja oraz wizja firmy. Analizowana jest sytuacja rynkowa firmy – także przez pryzmat konkurencji.

Sposób współpracy z firmą i prowadzenie warsztatów zależne jest od potrzeb i możliwości danej firmy. Warsztaty mogą przybrać formę jednorazowego spotkania, cyklu jednodniowych spotkań lub ciągu kilkudniowych spotkań kończących się mierzeniem efektywności wprowadzonych zmian strategicznych.