OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

SZKOLENIA I WARSZATY

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

    Programy szkoleń i warsztatów ustalamy na podstawie diagnozy potrzeb, czyli informacji zebranych od uczestników lub/i ich przełożonych przed realizacją usługi. Czas trwania oraz liczebność grupy również jest ustalana wspólne z Klientem. Proponujemy różne rozwiązania w zależności od możliwości organizacyjnych i celu usługi.


Proponowane tematy:

  • Skuteczna współpraca – narzędzia komunikacji, emocje w pracy, pokonywanie nieporozumień i konfliktów
  • Sposoby reagowania na stres i emocje własne i innych
  • Budowanie pewności siebie
  • Rozwijanie elastyczności – zarządzanie zadaniami i budowanie kompetencji
  • Motywowanie siebie i innych
  • Umiejętność oswajania zmiany
  • Pierwsza Pomoc Psychologiczna czyli jak reagować na kryzys u innych oraz u siebie