OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

WYKŁADY LUB WEBINARY

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

  Spotkanie trwające do 2 godzin, prowadzone w formie „pigułek wiedzy”. Podczas prezentacji uczestnicy mają możliwość uzyskania odpowiedzi na zadane pytania związanie z tematem. Realizujemy dedykowane, zamknięte wykłady lub webinary dla firm, które mogą odbywać się jednorazowo lub stanowić cykl spotkań obejmujących różne tematy.


Proponowane tematy webinarów:

 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Budowanie wspierających realizacji
 • Efektywność osobista
 • Style zachowań i role w zespole
 • Budowanie odporności psychicznej, rezyliencja
 • Strefy regulacji emocji
 • Automotywacja
 • Work-life balance
 • Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy i zapobieganie
 • Psychologia zmiany
 • Kryzysy psychologiczne w cyklu życia
 • Problematyka uzależnień od środków psychoaktywnych