Organizacja pracy menadżera


– jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania

         Szkolenie skierowane jest zarówno dla nowo mianowanych menadżerów oraz tych z dłuższym stażem pracy. Udział w szkoleniu ma pomóc w codziennej pracy osoby zarządzającej zespołem. Między innymi w tym, aby nie brała na siebie większości zadań, a umiała je delegować na członków zespołu. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności planowania pracy, doboru zadań do poziomu dojrzałości pracownika, przekazywania i egzekwowania polecań oraz udzielania informacji zwrotnych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Sposoby wyznaczania celów
  • Planowanie pracy
  • Skuteczna i nieskuteczna organizacja pracy
  • Umiejętność diagnozowania dojrzałości pracowników (kwestia właściwego doboru zadań)
  • Umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia)
  • Kontrolowanie i delegowanie zadań
  • Narzędzia przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych